Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Banskobystrické farnosti spoločne oslávili Slávnosť Božieho Tela

V nedeľu 11. júna 2023, slávil v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici diecézny biskup Mons. Marián Chovanec slávnostnú sv. omšu k úcte Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Spolu s diecéznym biskupom koncelebrovali banskobystrickí dekani i ďalší kňazi pôsobiaci na území mesta Banská Bystrica.

Diecézny biskup vo svojej homílii spomenul, že Boh dáva dobré dary svojim deťom. Tým najlepším darom, ktorý nám dal je dar seba samého v Ježišovi Kristovi. Práve tento veľký Boží dar každodenne sprítomňujeme na našich oltároch. Dar Eucharistie, ktorý prijímame nás má pretvárať na nových a lepších ľudí, zdôraznil diecézny biskup.

Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia, ktorá sa konala na Námestí Štefana Moysesa a Námestí SNP. Oltáriky si pripravili štyri banskobystrické farnosti: Banská Bystrica – Podlavice, Banská Bystrica – mesto, Banská Bystrica – Fončorda a Banská Bystrica – Radvaň. Procesiu zakončil diecézny biskup pred Katedrálou sv. Františka Xaverského eucharistickým požehnaním.

 

Foto: Tomáš Sobota

 

 

Návrat na vrch stránky