Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec opätovne zveril v Sebechleboch svoju diecézu pod ochranu svätého Jozefa

V utorok 19. marca 2024 diecézny biskup Mons. Marián Chovanec navštívil farnosť Krupinského dekanátu Sebechleby. V Kostole sv. Michala, archanjela, ktorý je diecéznym pútnym miestom k úcte svätého Jozefa spolu s Božím ľudom a s viac ako dvadsiatkou kňazov slávil Eucharistiu v rámci slávnosti sv. Jozefa. V tomto roku si farnosť Sebechleby pripomína 300-sté výročie postavenia kaplnky sv. Jozefa (1724).

Počas svätej omše sa diecézny biskup prihovoril miestnym veriacim a v živote svätého Jozefa vyzdvihol slová z Listu sv. apoštola Pavla Rimanom – „On proti nádeji v nádeji uveril…“.

Po modlitbe po prijímaní diecézny biskup zveril Banskobystrickú diecézu po ochranu sv. Jozefa.

 

Modlitba zverenia Banskobystrickej diecézy pod ochranu sv. Jozefa:

„Svätý Jozef, verný Máriin ženích a pestún Božieho Syna. Prichádzame
k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život našej diecézy,
našich farností, spoločenstiev, rodín i každého jednotlivca.
Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné ako Božiu slávu.
S radosťou si sa odovzdal Spasiteľovi. Mlčal si, modlil si sa, obetoval
i pracoval. Prežíval si ťažkosti i radosti ľudského života a ľudskej rodiny a
miloval si. Ľudia ťa skoro vôbec nepoznali, ale o to viac ťa poznal Ježiš. Jeho
oči so záľubou hľadeli na tvoj skrytý a jednoduchý život, ktorý sa páčil Bohu.

Svätý Jozef, prosíme ťa o pomoc v potrebách našej diecézy.
Zverujeme ti náš náboženský život. Daj, aby naša diecéza a jej farnosti,
komunity, spoločenstvá i rodiny boli miestami nábožnosti a svätosti.
Prosíme ťa za našich kňazov, rehoľníkov, rehoľnice i všetky zasvätené
osoby. Nech príklad tvojho dôverného vzťahu s Božím Synom pomáha
každému z nich neustále budovať hlbší vzťah s Kristom.

Prosíme ťa za naše rodiny. Vypros im u Božieho Syna, o ktorého si sa
s otcovskou láskou staral, aby každá z nich bola spoločenstvom osôb, ktoré
spája láska, obeta a vzájomné odpustenie.

Prosíme ťa za všetkých chorých, trpiacich, opustených i tých, ktorí
s námahou a obetavosťou v dnešnej dobe nastavujú svoje životy. Ty sám si
neraz prežíval ťažkosti života. Nech tvoj trpezlivý a tichý príklad je pre nich
posilou v každodenných námahách a obetách.

Pomáhaj nám všetkým, aby sme neustále, mali pred očami milovaného
Boha. Vypros nám silu, aby sme každý jednotlivo a všetci spoločne bojovali
proti hriechu, zlozvykom a usilovali sa o čnosti. Daj, aby sme sa čoraz viac
snažili o bratskú lásku voči sebe navzájom i voči tým, ktorí nepatria do našej
rodiny alebo tým, ktorí nám niekedy ublížili.

Svätý Jozef, bdej nad nami tak, ako otec nad svojimi deťmi, aby sme
sa stali obrazom Spasiteľa. Vyprosuj nám u Božieho Syna silu kráčať Božími
cestami, čerpať silu z pokladu Božieho slova a Eucharistie.

Vypros nám v tejto dobe Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú
chápavosť, zdravie tela i ducha, nehynúcu nádej a vieru v Božiu dobrotu a
lásku.

A keď nastane posledný deň a hodina nášho pozemského života,
vypros nám spolu so svojou Nevestou, Božou matkou Máriou milosť, aby sme
mohli hľadieť na tvár Božieho Syna po všetky veky vekov.  
 
Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás!

 

Farnosť Sebechleby a farský Kostol sv. Michala, archanjela s pripojenou kaplnkou sv. Jozefa je od r. 1724 strediskom úcty k sv. Jozefovi. Zároveň je strediskom úcty k sv. Jozefovi v Banskobystrickej diecéze.

Návrat na vrch stránky