Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Katedrálny kostol sv. Františka Xaverského sa nachádza na Námestí SNP a stojí na mieste bývalého Königsbergerovho domu, zvaného Oberhaus, kde jeho vlastník vybudoval v 16. storočí kaplnku sv. Jána Krstiteľa. Kaplnka slúžila pre jeho domácnosť a úradníkov banskej komory. V 16. storočí bola toto táto kaplnka jediným miestom v Banskej Bystrici, kde sa slúžili katolícke bohoslužby.

V rokoch 1647 – 1671 využívali kaplnku jezuiti, ktorí sa usadili v meste, aby v ňom a na jeho okolí podporovali katolícku reformu. Na mieste kaplnky sv. Jána Krstiteľa začali jezuiti v roku 1695 budovať svoju rezidenciu. V roku 1702 začali pri rezidencii stavať svoj kostol, ktorý však pre búrlivé roky rákociovského povstania mohli dokončiť až v roku 1715. Kostol projektoval vtedajší rektor kolégia Johann Häffels, podľa vzoru jezuitského chrámu Il Gesù v Ríme (v barokovom štýle).

Novopostavený jezuitský kostol slávnostne konsekroval 24. septembra 1715 biskup Lukáš Natale zo Stoličného Belehradu, auxiliár ostrihomského arcibiskupa.

Po zrušení jezuitského rádu v roku 1773 a po vzniku banskobystrickej diecézy v roku 1776 sa kostol sv. Františka Xaverského stal katedrálnym kostolom novovzniknutej diecézy.

Dispozícia kostola vychádza z pôvodnej myšlienky rímskeho chrámu Il Gesù, ktorého tvorcom bol Vignola. Stavba je jednoloďová so šiestimi bočnými kaplnkami, nad ktorými sú tribúny. Loď je zaklenutá štyrmi poľami valenej klenby s lunetami. Hlavný oltár s obrazom sv. Františka Xaverského je z roku 1829. V roku 1844 bol kostol predĺžený zrušením pôvodnej sakristie, z ktorej vznikla dnešná svätyňa. V tomto roku vzniká aj dvojvežová fasáda, orientovaná smerom k námestiu. V 80. rokoch 19. storočia vzniká romantizujúca úprava veží a štítu hlavnej fasády. Interiér kostola ako aj vonkajšia fasáda boli opravované aj v 70. rokoch 20. storočia. Vtedy bol kostol čiastočne upravený aj pre pokoncilovú liturgiu. Pokoncilovému duchu úplne zodpovedá až úprava kostola z roku 2001, keď prebehla generálna oprava a úprava interiéru katedrály. Renovácia exteriéru prebehla v roku 2000. Na celkovej oprave chrámu sa podieľalo celkom 22 dodávateľov.

Dňa 2. 10. 2001 sa konalo slávnostné posvätenie nového oltára a požehnanie obnovenej katedrály sv. Františka Xaverského. Slávnosť začala o 10:00 hod. Celebroval ju J. E. Mons. Henryk Józef Nowacki, arcibiskup, apoštolský nuncius v Slovenskej republike, za početnej účasti biskupov, duchovných, rehoľníkov a veriaceho ľudu.

 

Návrat na vrch stránky