Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny školský úrad

Diecézny školský úrad (DŠÚ) koná v rámci zverených kompetencií v mene a pod autoritou diecézneho biskupa podľa noriem kánonického práva, platných predpisov Slovenskej republiky a vnútorných predpisov zriaďovateľa.

DŠÚ je nadriadený orgán KŠ a ŠZ Banskobystrickej diecézy. Pomáha diecéznemu biskupovi v jeho poslaní dozerať na katolícku výuku a výchovu, ktorá sa v školách poskytuje. Po predchádzajúcom schválení zriaďovateľom rozpisuje a poukazuje finančné prostriedky KŠ a ŠZ.

Poskytuje ďalšie služby školám: metodické (diecézne súťaže, metodické dni), ekonomické (hodnotenie projektov škôl na Renovabis, celú administratívnu agendu v súvislosti z rôznymi požiadavkami na získanie nenormatívnych finančných prostriedkov: na havárie, na činnosť úradu, na asistentov učiteľa, odchodné, na kreditové príplatky a pod.) a najnáročnejšiu mesačnú agendu na požadovanie a spracúvanie finančných prostriedkov pre deti v hmotnej núdzi v gescií Úradov práce a sociálnych vecí.

Adresa:

Diecézny školský úrad
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Banská Bystrica
Nám. SNP 19
975 90 Banská Bystrica

www.dsu.bbdieceza.sk

Kontaktné údaje:

JanaBrazdilovaIng. Mgr. Jana Brázdilová

tel.: 048/41 52 903
048/47 20 808
048/47 20 828
0908 577 052
mail: dsu.bb@rcc.sk

Návrat na vrch stránky