Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Prvý biskup banskobystrickej diecézy musel od základov zriadiť aj správu diecézy. Počínal si pri tom veľmi dôkladne a premyslene. Pravou rukou pri tom mu bol mladý kňaz Ján Miller, ktorého si so sebou priviedol, keď sa ujal správy. Tento ako riaditeľ kancelárie nielen viedol administratívne práce, ale založil celý úrad, evidenciu, archív atď. Biskup vydal pokyny, ako treba viesť farské kancelárie, nielen podľa potrieb cirkvi, ale aj štátnych ustanovení, lebo farári boli vtedy účastní aj na verejnej správe, napríklad vo vedení štatistiky.

Pre farské úrady dal biskup hromadne zhotoviť a rozoslať potrebné knihy a tlačivá, na ktorých sa mala viesť potrebná agenda. Boli to: Liber status animarum, do ktorej sa zapisovali všetky osoby v obci. Liber intimatorum regiarum et episcopalium, do ktorej si každý farár osobne odpisoval obežníky a výnosy o cirkevných veciach vydané od kráľa a biskupa. Ďalej inventáre a kniha evidencie činnosti. Pečiatku musí mať každý farský úrad.

Biskup nariadil, že farári nesmú mať kaplána bez jeho dovolenia. Nesmú niečo postaviť, ani prevádzkovať veľké opravy. Ak je však stav budov zlý, treba začať okamžité kroky na ich záchranu, pri čom sa treba obrátiť na príslušné fóra. Financie kostola má každý farár svedomite viesť a predložiť ich vicearchidiakonovi na revíziu. Pôžičky z kostolnej pokladne môže v malej sume povoliť vicearchidiakon, ináč len Biskupský úrad v Banskej Bystrici. Biskup zrušil všetky taxy, ktoré sa brali titulom olejkov. Prezentu na faru si bolo možno pýtať iba cestou ordinára. V testamente mal každý farár pamätať na kostol, diecézu a penzijný fond kňazov. Za zomrelých kňazov treba odslúžiť predpísané omše.

Správne rozdelil biskup diecézu na okresy, ustanovil vicearchidiakon, ich predstavených, ktorí ako vonkajší zástupcovia biskupa mali bdieť na disciplínu. Mali štyri razy ročne navštíviť každú faru a podať o stave vecí reláciu podľa ustanovenia diecezálnych štatútov. Mali povinnosť zvolávať kňazov na mesačné kongregácie v rámci okresu. Pre tieto schôdze ustanovil pracovný poriadok. Pre vicearchidiakonov určil úhradu výdavkov. Prvé usporiadanie okresov sa neudržalo, ešte za jeho správy ho korigoval a potom bolo korigované ešte niekoľkokrát, podľa potreby.

Ako patrón založil dve nové fary a to v Tekovskej Breznici a Novej Lehote. Toto mu kráľ ako najvyšší patrón z počiatku nechcel potvrdiť. Keď však Zvolenská stolica žiadala, aby boli zriadené dve nové fary v Detvianskej a Vígľašskej Hute, nariadil vicearchidiakonovi, aby túto vec preskúmal, prejednal so zemepánmi a žiadal, aby tam postavili kostoly a to nie hocijaké, ale architektonicky dokonalé a priestranne dostatočné. Pre farára žiadal, aby mu postavili faru a to nie ako bolo doteraz zvykom drevenú, ale murovanú, vyhovujúcu zdravému bývaniu. Ďalej treba zaistiť dostatočný dôchodok pre farára.

Návrat na vrch stránky