Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku
Čo to je Synoda o synodalite?
Synoda je slovo hlboko zakorenené v tradícii Cirkvi a znamená „spoločné kráčanie“ alebo „spoločná cesta“.
Primerane to vysvetľuje aj samotné logo Synody o synodalite.
Pápež nás teda pozýva zamyslieť sa nad tým, čo to znamená pre nás, ako my môžeme kráčať spoločne po tej istej ceste v Cirkvi a predovšetkým v našej miestnej Cirkvi. Druhý vatikánsky koncil definoval Cirkev ako Boží ľud, preto nás sv. otec pozýva položiť si otázku: Ako my, Boží ľud, kráčame spoločne po tejto ceste?
Prečo to potrebujeme?
Prečo potrebujeme synodu? Aby sme všetci na vlastnej koži zakúsili, čo to v skutočnosti znamená kráčať spoločne po tej istej ceste. Všetko nás to odkazuje na Ježiša, ktorý seba označil ako „cestu, pravdu a život“ (Jn 14,6) a na skutočnosť, že Jeho prvých nasledovníkov, prvých kresťanov, nazývali „stúpencami cesty“ (Sk 9,2). Mali by sme si uvedomiť, že Cirkev už od svojho počiatku kráčala synodálne. Išlo o špecifický spôsob života a fungovania Cirkvi.
Prečo to potrebujeme? Lebo Synoda o synodalite nie je len o biskupoch, ale sa dotýka každého z nás.
Ako sa nás to týka?
V prvom rade tak, že sa môžeme v každej diecéze do synody zapojiť. Nejde o niečo, čo musíme, ale do celého synodálneho procesu sme pozvaní.
Na prvom mieste sme pozvaní k modlitbe, k dialógu s Bohom, aby sme počúvali hlas Ducha a nechali sa ním viesť. Počúvanie hlasu Ducha Svätého je tým najdôležitejším v synode.
Potom ide o dialóg navzájom medzi sebou. Počúvať našich bratov a sestry, tých, ktorých máme vedľa seba, čo oni hovoria a uvažovať ako môžeme na to reagovať. A keďže sme pozvaní, tak tento dialóg má byť láskavý a konštruktívny.
A v konečnej fáze je dôležitá aj naša reakcia na podnety, ktoré vzídu z dialógu s Bohom a ľuďmi, teda odvážne vykročiť v Duchu Svätom.
V každej diecéze sú koordinátori synody a prostredníctvom nich, koordinátorov sa môžeme aktívne zapojiť. Lokálnymi koordinátormi sa môžete stať aj vy - vo vašich farnostiach a spoločenstvách... (Info k fungovaniu farských/miestnych synodálnych skupiniek ešte zverejníme)
Ako to zmení Cirkev?
Dúfame, že bude viac synodálna. S týmto úmyslom ju Svätý Otec zvoláva, aby sme viac „kráčali spoločne“, pretože „synoda je cesta Cirkvi pre tretie tisícročie“. Podobne, ako bola cestou aj na jej počiatku. Vždy v nej boli prítomní traja aktéri Ježiš, zástup a apoštoli. A ani v súčasnosti ich nemôžeme oddeliť. Iba takto môžeme spoločne odpovedať na nové výzvy.
Čo môžeme robiť?
Mali by sme začať tým, že sa budeme za synodu a Cirkev modliť. Potom je dôležité mať dobrú vôľu, aby sme si otvorili dvere srdca pre poznanie a objavenie čara synodálnej cesty, spoločného kráčania, mohli sa nadchnúť, vykročiť... A napokon ponúkať seba, teda dávať k dispozícii to, čím môžem prispieť pre dobro Cirkvi, Božieho ľudu tam, kde sme a pre dobro celého Božieho sveta.
Link na prihlasovací formulár
Návrat na vrch stránky