Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Popis loga

Na logu vidíme veľký majestátny strom, plný múdrosti a svetla, ktorý siaha až k nebu. Je znakom hlbokej vitality a nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Horizontálne vetvy otvorené ako ruky alebo krídla naznačujú zároveň Ducha Svätého.
Ďalej je tu boží ľud. Ten nie je statický, ale v pohybe, čo je priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré znamená „kráčať spolu„. Ľudí spája tá istá spoločná dynamika a tú im vdychuje Strom života, od ktorého začínajú svoju cestu.
Pätnásť postáv vystihuje celú našu ľudskosť v jej rozmanitosti životných situácií, generácií a pôvodu. Tento aspekt je posilnený množstvom jasných farieb, ktoré sú samy o sebe znakom radosti. Medzi týmito ľuďmi, ktorí sú na rovnakej úrovni, nie je žiadna hierarchia, sú mladí, starí, muži, ženy, dospievajúci, deti, laici, rehoľníci, rodičia, páry, slobodní; biskup a rehoľníčka sú uprostred nich, teda medzi nimi a s nimi.
Veľmi prirodzene im cestu otvárajú deti a potom dospievajúci s odkazom na tieto Ježišove slová z evanjelia: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“ (Mt 11,25)
Horizontálna základná línia: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ prebieha zľava doprava v smere tohto pochodu, podčiarkuje ho a posilňuje – a končí titulom „Synoda 2021 – 2023“: to je zároveň najdôležitejší bod, ktorý sumarizuje celok.

Návrat na vrch stránky