Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Pastorácia a ohlasovanie medzi nepočujúcimi

Hlavným poslaním občianskeho združenia je pomáhať nepočujúcim veriacim i neveriacim osobám nájsť a zaujať miesto v živote a spoločnosti, harmonicky sa rozvíjať v oblasti kultúrnej, spoločenskej, duchovnej a fyzickej.

Tím Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku (KCNS) s nepočujúcimi jednotlivo rieši ich problémy, napomáha odstraňovať informačné a komunikačné bariéry, pomáha im osvojovať si myšlienky kresťanstva. KCNS ciele napĺňa organizovaním sociálno-vzdelávacích programov v posunkovom jazyku.

Vykonáva a poskytuje sociálnu prevenciu a poradenstvo (tlmočnícke služby, pomoc pri kontaktoch s úradmi, pri hľadaní zamestnania, oboznamovanie nepočujúcich so zákonmi súvisiacimi s ich občianskym životom). Patrí sem organizovanie aktivít na harmonický rozvoj nepočujúcich osôb ako sú rekondično-rehabilitačné pobyty, spoločenské, kultúrne, športové podujatia.

Ďalej odborné podujatia pre členov KCNS a iných záujemcov, kurzy posunkovej reči, zabezpečenie výchovno-vzdelávacích aktivít pre nepočujúce deti, mládež a dospelých cez školy, kurzy, semináre. KCNS vydáva publikácie, DVD a informačný časopis, rozširuje knižnicu a videotéku v problematike nepočujúcich zo Slovenska a zahraničia. Neodmysliteľnou súčasťou poslania združenia je poskytovanie duchovných služieb v posunkovom jazyku na celom Slovensku.

Adresa:

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku (KCNS)

Kapitulská 21

974 01 Banská Bystrica

www.kcns.sk

Kontaktné osoby

Mons. ThDr. František Bartoš, PhD.

Dp. PaedDr. Robert Colotka

duchovný správca a koordinátor účelového zariadenia Oáza Smaldone
tel.: 0908 093 959

mail: kcns.bb@gmail.com

Návrat na vrch stránky