Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Ukončenie konzultačnej fázy synody v diecéze

Konzultačná fáza synody v Banskobystrickej diecéze je ukončená.
Do 31. 5. 2022 prebiehala diecézna konzultacia synody vo farnostiach, spoločenstvách a dekanátoch, 10. 6. 2022 sa uskutočnilo v Dome Xaver v Badíne presynodálne stretnutie, do 13.6.2022 bolo možné zaslať reflexiu konzultačnej fázy z farností a spoločenstiev. Na základe zozbieraných podkladov vypracoval redakčný tím Syntézu z diecéznej konzultácie, ktorú 30.6.2022 odovzdal diecéznemu biskupovi.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom do tejto fázy synody zapojili a boli jej nápomocní.

Syntéza z diecéznej konzultácie

Konzultačná fáza vo farnostiach

Chceme Vás povzbudiť postupne, v priebehu januára, rozbehnúť konzultačnú fázu vo farských, ako aj v iných typoch cirkevných spoločenstiev. Začať môžete spoločnou modlitbou za synodálny proces, katechézami a príhovormi zameranými na hlavné poslanie synody za spoločenstvo, spoluúčasť a misiu, vytvorením synodálnych skupiniek a postupným preberaním jednotlivých tém odporúčaných k dialógu. Témy sa nachádzajú v prípravných dokumentoch, ale budeme Vás aj o nich postupne informovať.

Odporúčame, aby konzultačná fáza vo farnostiach, spoločenstvách a dekanátoch prebehla do 31.5.2022. Samozrejme stretávanie synodálnych skupiniek a spoločenstiev môže pokračovať aj naďalej.
Avšak do 13.6.2022 je potrebné zaslať spätnú väzbu a reflexiu z tejto časti konzultačnej fázy, aby sme mohli spracovať diecéznu syntézu.

Metodicko-organizačná pomôcka ako postupovať vo farnostiach a spoločenstvách

Prihlasovací formulár

Link na prihlasovací formulár

Pozývame Vás všetkých, kňazov, laikov a rehoľníkov, farské, ako aj rôzne iné spoločenstvá inštitúcie a hnutia pôsobiace v Cirkvi i v občianskej spoločnosti na území banskobystrickej diecézy, aby ste sa zapojili do synodálneho procesu v našej diecéze.

V súčasnosti pripravujeme nastavenie procesov a ponuky pre našu diecézu. Vo farských a iných spoločenstvách, ktoré sa chcú do synodálneho procesu zapojiť, je potrebné určiť miestneho koordinátora. Môže to byť kňaz, laik alebo rehoľník, dôležité je, aby bol ochotný a schopný zhostiť sa úlohy moderovať tento proces na miestnej úrovni. Máme v úmysle zorganizovať pre nich školiace online stretnutie, aby sme im pomohli zorientovať sa v ich úlohe a poslaní.

Prosíme vás, aby ste zaregistrovali svoje spoločenstvá respektíve skupinky do synodálneho procesu prostredníctvom registračného formulára. Môžu tak urobiť farské, rehoľné ako aj iné spoločenstvá, hnutia a inštitúcie, ktoré fungujú nezávisle od farností a reholí.

Samozrejme do synodálneho procesu sa môžete zapojiť aj bez registrácie. Registrácia nám však pomôže zefektívniť komunikáciu a informovanosť, byť vzájomne prepojení, vnímať sa a priamo posielať aktuálnu ponuku a metodické materiály.

Tešíme sa na spoluprácu.

Link na prihlasovací formulár

Návrat na vrch stránky