Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézne synodálne stretnutie v Badíne

Takmer 50 ľudí prijalo pozvanie banskobystrickej diecézy zapojiť sa do ďalšej časti synodálneho procesu. Diecézne stretnutie laikov, klerikov a zasvätených osôb sa uskutočnilo 29.2.2024 v Dome Xaver v Badíne. Na stretnutie si zúčastnení mali pripraviť vlastný príspevok k téme  – Ako vyjsť zo seba a na čo dať spoločne dôraz pri ohlasovaní kresťanskej nádeje.

Diecézny synodálny tím sa pri organizácii stretnutia v Badíne inšpiroval celoslovenským synodálnym stretnutím s biskupmi v Nimnici. Ako pripomenul o. Martin Ďuračka, koordinátor synodálneho procesu v banskobystrickej diecéze, „do synodálneho procesu sme pozvaní všetci, nie iba biskupi, kňazi, či zasvätené osoby. Priamo z Ríma k nám prichádza pozvanie pre všetkých ktorí chcú, teda aj pre laikov, aby sa zapojili a vyjadrili aj svoj názor.“

Diecézne synodálne stretnutie v Badíne metodicky viedol kouč a sprievodca Marián Kolník. Ako uviedol, „farnosť má veľký potenciál byť spoločenstvom mimoriadne obdarených ľudí. Tieto zmeny súvisia s tým, že sme opustili stáročia dlhú industriálnu dobu a začali sme žiť v znalostnom veku. Do popredia sa dostáva jedinečný prínos každého človeka a vnútorný oheň, ktorý nesieme v sebe, ako niečo vzácne čo nám dáva zmysel žiť, slúžiť, odpúšťať a namáhať sa v práci. Objavuje sa úplne nový fenomén – nie riadiť ľudí, ale inšpirovať a viesť. Možno to najvzácnejšie je nabrať odvahu a delegovať – zveriť projekty, službu ľuďom okolo a s úžasom obdivovať, ako dokážu svoje dary zapojiť do takýchto výziev.“

Hlavnou úlohou účastníkov bolo nielen prísť so svojím príspevkom, ale predovšetkým práca v skupinách. V nich mohli odprezentovať svoj príspevok, počúvať čo hovoria ostatní, a následne pri dialógu spoločne uvažovať o nastolenej téme. Výstupom z každej skupiny boli dve vety alebo skôr posolstvá, ktoré odprezentovali pred celým zhromaždením. Po odprezentovaní všetkých príspevkov účastníci stretnutia svojím hlasom určili dôležitosť jednotlivých posolstiev pre miestnu cirkev v dnešnej dobe.

Zo skupiny, kde bol aj o. Vladimír Slovák vzišli následujúce vety: „Nádej, budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách, kde sú ľudia prijatí, milovaní a milujúci.“ – „Farnosť je rodina, ktorá počúva, otvára dvere a kde žijeme v dôvere.“

Z hľadiska pridelených hlasov vyhralo nasledujúce posolstvo: „Buď kreatívny v láske k človeku, aby si človeka získal pre lásku k Bohu.“ Vzišlo zo skupiny, v ktorej pracovala aj pani Eva zo Sliača, ktorú okrem iného na stretnutí oslovilo to, že „sme sa navzájom počúvali a že sme boli prizvaní v diecéze, aby sme aj my mohli povedať, čím žijeme a akú nádej vidíme pre našu cirkev.“

Zastúpenie na stretnutí mali tiež mladí študenti z Univerzitného pastoračného centra v Banskej Bystrici. Michaela z Turčianskych Teplíc spomenula: „Najdôležitejšie je mať lásku medzi ľuďmi, v spoločenstve, vo farnosti a treba dávať dobrý príklad všetkým ľuďom. Prijímať ich. Tak vlastne dosiahneme to, čo my kresťania chceme medzi ľuďmi. Dobro.“

Farára zo Sliača, o. Dominika Markoša, potešila účasť mnohých laikov na stretnutí a okrem iného spomenul: „synodálna téma v ľuďoch rezonuje a keď jej dáme priestor, tak ju vedia vyplniť. Zmysel tohto stretnutia vidím v tom, že po návrate do farnosti, kde je taká obrovská rôznorodosť názorov na život a vieru, budeme citlivejší k umeniu načúvať, počúvať sa a dovoliť, aby sme viac obohacovali jeden druhého.“

Koordinátor diecézneho synodálneho procesu o. Martin Ďuračka dodal, že „ešte je veľmi skoro hovoriť nejaké finálne výsledky, ale primárnym cieľom bolo dať ľuďom, ktorí prídu na stretnutie, pocítiť, že naozaj spolu všetci tvoríme jednu cirkev. Aj v našej banskobystrickej diecéze môžeme spoločne hľadať, uvažovať, zažiť skúsenosť spoločenstva a spoločného hľadania pri rôznosti názorov.“

 Z. Szakácsová, Rádio Lumen
(účastníčka stretnutia)

Audio – Rádio Lumen

Fotogaléria

Návrat na vrch stránky