Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici

Riaditeľ: Mgr. Ľubomír Kopál

Kontaktné údaje:
Adresa: Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/4153087
Fax: 048/4153086
E-mail: kgsm@kgsm.sk
Internetová stránka: www.kgsm.sk

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici

Riaditeľ: Mgr. Janka Krnáčová

Kontaktné údaje:
Adresa: Nám. Štefana Moysesa 23, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/4153460, 048/4153429,  048/4154729
E-mail: zsmoyses@stonline.sk, zssmbb@zoznam.sk,
Internetová stránka: zssm.edupage.org

Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici

s organizačnými zložkami:

Stredná škola

Základná škola

Materská škola

Riaditeľ: Mgr. Karol Palašthy

Kontaktné údaje:
Adresa: Kammerhofská 1, 969 01 Banská Štiavnica
Telefón: 045/6921050, 045/6913174
E-mail: kancelaria@gymkambs.edu.sk
Internetová stránka: www.katgymbs.sk

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach

s organizačnými zložkami:

Základná škola  s materskou školou sv. Vincenta de Paul

Gymnázium sv. Vincenta de Paul

Riaditeľka: PaedDr. Mária Farkašová

Kontaktné údaje:
Adresa: Saratovská 87, 934 05 Levice
Telefón: 036/6312217
Fax: 036/6312083
E-mail: vincent.levice@gmail.com
Internetová stránka: www.vincent-levice.sk

Základná škola sv. Alžbety v Novej Bani

Riaditeľ: Mgr. Branislav Pirháč

Kontaktné údaje:
Adresa: Školská 15, 968 01 Nová Baňa
Telefón: 045/6856523, 045/6857744
E-mail: riaditelczsnb@gmail.com
Internetová stránka: www.alzbetka.edupage.sk

Cirkevná základná škola sv. Pavla v Novej Dedine

Riaditeľ: Mgr. Ľubica Halabuková

Kontaktné údaje:
Adresa: 935 25 Nová Dedina č. 97
Telefón: 036/6389488, 036/6389131
E-mail: skola@czsndedina.edu.sk
Internetová stránka: www.czsndedina.edu.sk

Cirkevná základná škola sv. Alžbety v Olovároch
Szent Erszébet Egyházi Alapiskola

s vyučovacím jazykom maďarským

Riaditeľ: Mgr. Dezider Pálffy

Kontaktné údaje:
Adresa: 991 22 Olováry 132
Telefón: 047/4879115
E-mail: obec.olovary@stonline.sk

Cirkevná základná škola Pála Palásthyho v Plášťovciach
Palásthy Pál Egyházi Alapiskola

s vyučovacím jazykom maďarským

Riaditeľ: Mgr. Erika Cúthová

Kontaktné údaje:
Adresa: 935 82 Plášťovce č. 5 – Palást 5
Telefón: 036/7494133
E-mail: skola@czsplastovce.edu.sk
Internetová stránka: www.czsplastovce.edu.sk

Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho v Šahách
Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola

s organizačnými zložkami:

Cirkevná základná škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským
Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola

Cirkevné gymnázium F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďarským
Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium

Riaditeľ: Mgr. Dezider Pálffy

Kontaktné údaje:
Adresa: SNP 4, 936 01  Šahy – Ipolyság
Telefón: 036/7411032
Fax: 036/7413561
E-mail: kancelaria@czsffsahy.edu.sk, kancelaria@gymsnpsahy.edu.sk
Internetová stránka: www.cogff.edupage.org

Základná škola sv. Dominika Savia vo Zvolene

Riaditeľ: Mgr. et Mgr. Juraj Kubiš

Kontaktné údaje:
Adresa: Hodžova 9, 960 01 Zvolen
Telefón: 045/5333870
E-mail: skola@zsdomzv.edu.sk
Internetová stránka: www.zsdomzv.edu.sk

Základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici

Riaditeľ: Mgr. Jana Regulyová

Kontaktné údaje:
Adresa: ul. Sládkovičova 24, 966 81 Žarnovica
Telefón a fax: 0456812956, fax- 045/6814807
Email: nasaskola@zaakzc.edu.sk
Internetová stránka: www.zaakzc.edu.sk

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom

Riaditeľ: Mgr. Mária Ulrichová

Kontaktné údaje:
Adresa: ul. Andreja Kmeťa 1, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón: 045/6732782
E-mail: skola@zssmzh.edu.sk
Internetová stránka: www.zssmzh.edu.sk

Návrat na vrch stránky