Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Mons. Ján Dubina SL.D.

Pápežský prelát, pápežský ceremoniár

Mons. Ján Dubina pochádza z obce Pažiť pri Partizánskom. Po teologických štúdiách v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne bol 19. júna 2004 vysvätený za kňaza pre Banskobystrickú diecézu. Po vysviacke pôsobil ako kaplán vo farnosti Banská Bystrica – mesto. Mons. Rudolf Baláž, vtedajší banskobystrický biskup, ho poslal na štúdiá liturgie do Ríma, kde v roku 2012 obhájil doktorskú prácu na Pápežskom aténeu sv. Anzelma v Ríme na tému: „Osobitné obrady Veľkonočného trojdnia na Slovensku“ a tým získal titul „Doktor posvätnej liturgie“ (SL.D.). Od júla 2011 pracuje ako oficiál v Úrade liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne. 2. októbra 2015 ho Svätý Otec František vymenoval za pápežského ceremoniára. Z úradu, ktorý vykonáva, mu prináleží titul „čestný prelát Jeho Svätosti“.

Úlohou pápežských ceremoniárov je asistovať Svätému Otcovi a aj kardinálom počas posvätných slávení pri významných príležitostiach. Každému kardinálovi po kreácii v konzistóriu je pridelený ceremoniár, ktorý mu asistuje počas slávení v meste Rím. Pápežskí ceremoniári majú tiež úlohu, pod vedením maestra pápežských liturgických slávení, pripravovať a viesť v Ríme všetky slávenia, ktoré sa konajú v mene pápeža. Počas „Sede vacante“ pápežskí ceremoniári asistujú na generálnych kongregáciách kardinálov a vstupujú do konkláve, aby plnili im zverené úlohy.

Návrat na vrch stránky