Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Dnešná podoba seminárneho erbu Kňazského seminára sv. Františka Xaverského vznikla na základe spolupráce bohoslovcov s heraldickým konzultorom Konferencie biskupov Slovenska Ing. Zdenkom G. Alexym v roku 2010. Hlavnou súčasťou erbu je trojuhlý ranogotický štít, štiepený na tri polia. Na erb sa hľadí ako na človeka, jeho pravú stranu vidíme vľavo a naopak, preto sú strany pri opise akoby vymenené. Taktiež biela a žltá farba sa vždy opisujú ako zlato a striebro.

V pravom hornom poli sa na modrom pozadí pod strieborným polmesiacom nachádza ohnuté strieborné obrnené rameno. Smerom nahor k zlatej šesťcípej hviezde drží tri preložené zlaté šípy so striebornými hrotmi a pierkami.

Cez rameno je navlečený zlatý luk so striebornou tetivou. Táto figúra je prevzatá z erbu zakladateľa seminára, ktorý bol založený v roku 1807 druhým banskobystrickým biskupom Gabrielom Zerdahelyim. Ten pochádzal z prastarého šľachtického rodu z okolia Nitry a používal rodový erb svojich predkov, ktorí sa vyznamenali v bojoch proti tureckým nájazdom v stredoveku. Z tohto dôvodu sa v erbe nachádza hviezda a polmesiac.

V ľavom hornom poli sa na modrom pozadí nachádza uprostred striebornej tŕňovej koruny červené srdce obopäté zlatou tŕňovou korunou. Zo srdca vystupujú smerom nahor dva prekrývajúce sa zlaté plamene. Táto figúra zobrazuje Božské Srdce Ježišovo a je prevzatá z erbu biskupa Rudolfa Baláža, ktorý obnovil seminár po štyridsiatich rokoch od jeho násilného zrušenia komunistickým režimom v roku 1950. Atribút srdca bol z biskupovho erbu vybraný zámerne kvôli symbolike. Seminár je srdcom diecézy a taktiež všetci tí, ktorí sa na kňazstvo pripravujú, majú v sebe túžbu stať sa kňazmi podľa Srdca Ježišovho.

erb_zerdahelyi_gabor
balazerb

V centrálnom a najväčšom striebornom poli je modré písmeno X. Symbolizuje patróna seminára, ale aj patróna diecézy sv. Františka Xaverského. Jemu je zasvätený katedrálny chrám i seminárna kaplnka v Badíne.

Vedľajšou súčasťou erbu je symbol, ktorý sa udeľuje kňazským seminárom – strieborná otvorená kniha so zlatou väzbou, ktorá je položená na štíte a nesie písmená gréckej abecedy alfa a omega. Táto kniha symbolizuje sprostredkovanie múdrosti, vďaka ktorej spoznávame Boha, ktorý je Alfou a Omegou, začiatkom a koncom všetkého.

Seminárny erb je spolu s vlajkou a zástavou dôstojným vyjadrením identity nášho seminára, ale aj všetkých, ktorí v ňom študovali, študujú i budú študovať.

(spracoval Marián Juhaniak)

Návrat na vrch stránky