Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Sväté prijímanie – spôsoby prijímania (Vyhlásenie diecézneho biskupa)

Sväté prijímanie – spôsoby prijímania

(Vyhlásenie diecézneho biskupa)

Eucharistia ako pokrm, teda sväté prijímanie (communio, por. KKC 1382), je najsvätejšia zo všetkých siedmych sviatostí. Je to „sviatosť sviatostí“ (por. KKC 1169), pretože obsahuje nielen Božiu milosť, ale aj samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (por. KKC 1324). Cirkev až do parúzie bude vytrvalo hľadať najlepší spôsob, ako čo najviac načerpať a prijať z tohto nekonečného daru.

Liturgia Cirkvi, obnovená po Druhom vatikánskom koncile, zdôrazňuje plnú účasť veriacich na svätej omši, ktorá sa dosahuje tak, že veriaci, pokiaľ mu v tom nič nebráni, prijíma sväté prijímanie. Jediná vec, ktorá bráni dospelému kresťanovi s duchovným úžitkom prijímať Eucharistiu je ťažký hriech. Dbať o to, aby mal prijímajúci človek posväcujúcu milosť v duši, je prvoradou úlohou veriaceho.

Svätý Ján Zlatoústy v homílii učí: „Povedzte mi, či by ste sa rozhodli pristúpiť k obete s neumytými rukami? Myslím, že nie. Ale radšej by ste si zvolili, že vôbec neprídete, ako by ste mali prísť [na prijatie Eucharistie] so špinavými rukami. A potom, keď ste takí svedomití v tejto maličkosti, prichádzate so zašpinenou dušou, a tak sa odvážite dotýkať sa jej?! A pritom ruky ju držia len chvíľu, ale do duše vstupuje celkom!“ (Tretia homília na List Efezanom).

Spôsob, ako veriaci prijíma, je druhoradý. Na Slovensku je od marca 2022 možné prijímať Eucharistiu do rúk (tak ako je to vo väčšine krajín sveta). Táto možnosť prijímania je dobrovoľná a každý prijímajúci má slobodu rozhodnúť sa, akým spôsobom chce prijímať.

Dejiny slávenia a prijímania Eucharistie nám slúžia nato, aby sme sa z nich naučili to najlepšie pre prítomnosť. Vieme, že prijímanie do rúk nie je nové. Tak sa pred dve tisíc rokmi začalo prijímať: „Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte: toto je moje telo“ (Mt 26, 26). Toto pripomíname pri každej svätej omši. Eucharistia sa prijímala na ruku skoro tisíc rokov.

Svätý Cyril Jeruzalemský v krstnej katechéze vysvetľuje, ako treba úctivo prijímať. Veriaci majú zo svojich rúk vytvoriť trón, položiť pravú ruku na ľavú, aby sa stala trónom pre Kráľa a súčasne, aby znázorňovala kríž. Išlo mu o tento symbolický prejav plný krásy a hĺbky: Ruky človeka vytvárajú kríž, ktorý sa stáva trónom, na ktorý zostúpi Kráľ. Vystretá otvorená ruka sa tak môže stať znakom vzťahu človeka k Pánovi, svoje ruky otvára pre neho, aby sa tak stali nástrojom jeho blízkosti, trónom jeho milosrdenstva v tomto svete (Mystagogická katechéza 5, 21). V tomto spôsobe prijímania je ťažisko prenesené na rozmer spolupráce vo sviatostnom vzťahu k Ježišovi.

Pravdou je, že v priebehu druhého kresťanského tisícročia sa zaužívalo prijímanie do úst. Aj to bolo správne a Cirkvou odobrené. V tomto spôsobe prijímania je ťažisko prenesené na rozmer adorácie vo sviatostnom vzťahu k Ježišovi.

Tešme sa, že obnovená liturgia po Druhom vatikánskom koncile umožňuje hlbšie načrieť do duchovného bohatstva spojeného s prijímaním Eucharistie. Preto návrat k prvej možnosti prijímania (prijímanie do rúk) je legitímny, vítaný a obohacujúci.

Prijímajme Eucharistiu radi, často a s duchovným úžitkom. Prijímajme s čistým a dobre disponovaným srdcom. Spôsob prijímania si môžeme vybrať podľa aktuálneho rozpoloženia a potrieb duše. Možnosť výberu spôsobu je ďalším prejavom prehlbujúcej sa teologickej aj praktickej lásky k Eucharistii.

Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup

Banská Bystrica, 2.5.2024

Návrat na vrch stránky