Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Banskobystrický diecézny biskup vysvätil pre rehoľu bosých karmelitánov novokňaza Petra Beňa

V sobotu 10. júna 2023 Mons. Marián Chovanec udelil posvätný rád presbyterátu br. Petrovi Beňovi z rehole bosých karmelitánov.

Kňazské svätenie sa uskutočnilo v Bazilike navštívenia Panny Márie na Starých Horách, kde bratia bosí karmelitáni pôsobia.

Diecézny biskup vo svojom príhovore vychádzal z evanjeliového úryvku o stretnutí Ježiša so Samaritánkou. Ježiš ponúkol Samaritánke „živú vodu.“ Aj my, ktorí máme účasť na Ježišovo kňazstve – tak všeobecnom, ako aj služobnom máme tomuto svetu ponúkať živú vodu evanjelia a Božieho života. Zvlášť kňazi, ktorí prijali služobné kňazstvo, môžu vylievať túto „živú vodu“ prostredníctvom vysluhovania sviatostí, zdôraznil diecézny biskup.

Na príklade zo života karmelitánskej svätice Terézie od Ježiša, biskup zvýraznil, ako máme túto „živú vodu“ v sebe rozmnožovať. Prehlbovaním lásky k Bohu, využitím prichádzajúceho utrpenia a delením sa o prijatú lásku.

V závere svätej omše poďakoval diecéznemu biskupovi zástupca provinciála Krakowskej provincie o. Grzegorz Tyma OCD. Následne novokňaz poďakoval svojmu svätiteľovi a udelil mu svoje novokňazské požehnanie.

V Banskobystrickej diecéze bratia bosí karmelitáni spravujú baziliku na Starých Horách a kalváriu na Urpíne v Banskej Bystrici a majú na starosti stálu spovednú službu v banskobystrickej Katedrále sv. Františka Xaverského.

Peter Beňo OCD bude pôsobiť v komunite na Starých Horách.

Foto: Radovan Rehák

 

Návrat na vrch stránky