Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Slávnosť Božieho Tela a Krvi v Banskej Bystrici

            V nedeľu 19. júna 2022, slávil v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici diecézny biskup Mons. Marián Chovanec slávnostnú sv. omšu k úcte Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Spolu s diecéznym biskupom koncelebrovali banskobystrickí dekani i ďalší kňazi pôsobiaci na území mesta Banská Bystrica.

            Diecézny biskup vo svojej homílii vyšiel z udalosti zo života kráľa Ľudovíta XIV., ktorý pravidelne chodieval na slávenie sv. omše vo svojom kostole v zámku Versailles. Po jednej nedeľnej sv. omši kráľ prišiel do sakristie za kňazom a pýta sa, prečo bolo v tú nedeľu tak málo ľudí na svätej omši, keď vždy boli všetky miesta obsadené. Kňaz mu povedal, že to spôsobil on. Vedel, že na svätú omšu vo Versailles chodieva veľa ľudí. Nevedel však, že či chodia z lásky k Bohu alebo sa chcú ukázať pred kráľom, či kráľa vidieť. A tak dal kňaz rozhlásiť, že v túto nedeľu kráľ Ľudovít XIV. na sv. omšu nepríde. Následne diecézny biskup položil otázku z akého dôvodu chodievame my na sv. omšu?

            Biskup Chovanec upriamil pozornosť na to, že prví kresťania nazvali svätú omšu Eucharistiou – vďakyvzdaním. A to by mal byť dôvod prečo prichádzame na sv. omšu. Poďakovať sa, vzdávať vďaky, oslavovať nášho Boha. To má byť to prvé.

            Aj dnes je tendencia ukázať sa. Kňaz sa chce ukázať, keď nedodržiava rubriky a robí si ako chce, aby sa ukázal. Aj veriaci sa chcú ukázať napríklad okázalým spôsobom prijatia sv. prijímania, ako sa to neraz v dnešnej dobe stáva, priblížil diecézny biskup.

Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia, ktorá sa konala na Námestí Štefana Moysesa a Námestí SNP. Oltáriky si pripravili štyri banskobystrické farnosti: Banská Bystrica – Podlavice, Banská Bystrica – mesto, Banská Bystrica – Fončorda a Banská Bystrica – Radvaň. Procesiu zakončil diecézny biskup pred Katedrálou sv. Františka Xaverského eucharistickým požehnaním.

 

 

Návrat na vrch stránky