Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecéza má dvoch nových diakonov

V sobotu 18. júna 2022 banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v Katedrále sv. Františka Xaverského vysvätil pre Banskobystrickú diecézu dvoch nových diakonov. Stali sa nimi Adam Murko z farnosti Sebedražie a Ottó Péter z farnosti Plášťovce.

V úvode diecézny biskup povedal, že „je vždy veľkou radosťou, keď pre miestnu Cirkev, ale i celú krajinu pribudne nový klerik, nový služobník.“

Vo svojej homílií biskup Chovanec spomenul, že noví diakoni, ale aj kňazi a biskupi majú účasť na ohlasovaní evanjelia, ktoré je spojené s poslaním. Boh Otec poslal svojho Syna, ktorý na zemi uskutočnil vykupiteľské dielo. Boží Syn poslal do sveta apoštolov, aby ohlasovali evanjelium. Apoštol znamená  – poslaný. A apoštoli posielali ďalej do sveta svojich učeníkov. Mať účasť na ohlasovaní evanjelia znamená byť poslaným, mať poslanie – zvýraznil biskup Chovanec. Mať v Cirkvi úrad neznamená konať na vlastnú päsť, realizovať seba samého, robiť svoje dielo, ale mať účasť na Božom poslaní. „Náplňou každého vysväteného Pánovho služobníka je plniť Otcovu vôľu. A aká je táto vôľa? Obnoviť svet a Cirkev… keďže človek hriechom pokazil prvotnú Božiu harmóniu…“ pripomenul diecézny biskup.  Do tejto obnovy sveta sa zapájajú v rámci svojich možností aj diakoni a to v troch dôležitých prvkoch: ohlasovaní Slova, rozdávaní Eucharistie a charite.

Diecézny biskup zvýraznil, že symbolom tohto poslania je aj kňazská štóla. Štóla je symbolom bremena úradu, pastiera a Kristovho kríža, ktorý je nielen spojený s bolesťou a utrpením, ale najmä z láskou. Biskup a kňaz majú štólu spustenú cez obidve ramená nadol a diakon iba cez jedno rameno. Znamená to, že hoci diakon nemá účasť na kňazskej moci približuje sa k nej a berie v službe Kristov kríž. Zobrať Kristov kríž a mať účasť na jeho poslaní znamená mať dobré srdce, podčiarkol biskup.

Ako príklad biskup uviedol patróna diecézy sv. Františka Xaverského, z ktorého spomienky bol aj liturgický formulár sv. omše diakonskej vysviacky, keďže diecéza prežíva jubilejný rok sv. Františak Xaverského.

Keď jezuiti stavali svoj kostol v Banskej Bystrici, ktorý sa neskôr stal katedrálou, dali namaľovať na hlavný oltárny obraz  sv. Františka nie ako úspešne krstí alebo ohlasuje evanjelium na ďalekom východe. Dali namaľovať Františka ako umiera na ostrove, sám, opustený v horúčkach. Vo chvíli, ktorá sa zdá byť slabá. Ďalej diecézny biskup položil otázku: „Čo chceli týmto jezuiti povedať? Chceli vyjadriť, že aj takáto ľudsky slabá chvíľa je pred Bohom významná, ak máme v srdci Boha. Boh si robí svoje. Boh nepotrebuje naše ruky a diela, tak ako si my myslíme. Boh potrebuje naše srdce. A potom koná Boh. Dôležité, aby som bol jeho.  A práve tento postoj Františka je pred Bohom cenný – muž s otvoreným srdcom pre Boha.“  Takto bude môcť Boh robiť obdivuhodné diela pri obnove sveta a Cirkvi – zakončil diecézny biskup svoj príhovor.

Po diakonskej vysviacke dostali noví diakoni svoju prvú pastoračnú dispozíciu, ktorú budú vykonávať: Adam Murko vo farnosti Nová Baňa a Ottó Péter vo farnosti Šahy.

 

 

Návrat na vrch stránky