Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup vysvätil nového kňaza pre službu diecézy

Medzi najvýznamnejšie dni každej diecézy patrí deň kňazskej vysviacky. Takýmto dňom bola pre Banskobystrickú diecézu sobota 25. júna 2022, keď diecézny biskup Mons. Marián Chovanec vysvätil            v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici pre službu diecézy diakona Jozefa Mikuláša z farnosti Pukanec za kňaza.

V úvode svätej omše diecézy biskup povedal, že „kňazská vysviacka je veľkým dňom pre celú diecézu a čím je menej svätencov, tým viac si uvedomujeme, akí sú potrební.“

Vo svojej homílii biskup upriamil pozornosť na Božiu matku Máriu a jej Nepoškvrnené Srdce, keďže formulár svätej omše bol zo spomienky Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie. Biskup Chovanec vyzdvihol, že Cirkev si touto spomienkou pripomína „úplnú svätosť Panny Márie a zároveň jej jedinečnú úlohu v dejinách spásy.“ Zároveň biskup položil otázku, či je vhodné, aby sme mali v deň kňazskej vysviacky spomienku na Pannu Máriu, keďže ju Cirkev nikdy nevyhlásila a ani nevyhlási za „kňažku“.

„Panna Mária stojí pred nami ako krásny a ušľachtilý vzor“, uviedol biskup. Mária prežívala to, čo my: aj radosti, aj starosti, aj odmietnutie, aj utrpenie, aj oslávenie. Vždy dokázala verne stáť pred Bohom. Následne biskup spomenul slová Danteho o Márii, ktoré nachádzame v Božskej komédií: „Hľa tvár, ktorá je najpodobnejšia Kristovi. Hľa tvár, ktorá najviac odzrkadľuje Ježiša.“ Nie je to len fyzická podoba, ale najmä duchovná podoba – „Ona je Ježišova náuka v praxi, ona je živé evanjelium. Keď na ňu hľadíme, tak vidíme, ako má vyzerať kresťan“, podčiarkol diecézny biskup. Keď si ju berieme za príklad, robíme to najlepšie, čo môžeme.

Keď si všetci kresťania majú brať príklad z Márie, o čo viac si ho majú brať kňazi – zvýraznil biskup Chovanec. „Kto najkrajšie stojí pred Bohom, ako ona – služobnica Pána“.

Na záver homílie biskup povzbudil novokňaza slovami: „A tak milý Jozef, dnes všetci, ako sme tu, budeme prosiť za Teba, aby si z Božou milosťou a pomocou bral príklad z Preblahoslavenej Panny Márie – z jej služby a z jej svätosti. Aby si bol krásnym a ušľachtilým kňazom po celý život.“

Na konci svätej omše sa novokňaz poďakoval všetkým, ktorí ho sprevádzali na ceste ku kňazstvu a udelil novokňazské požehnanie svojmu svätiteľovi a všetkým prítomným.

Po kňazskej vysviacke dostal novokňaz svoju pastoračnú dispozíciu, ktorú budú vykonávať vo farnosti Nová Baňa.

Autor fotografií: Matej Priháč

 

Návrat na vrch stránky