Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Modlitba za Banskobystrickú diecézu k sv. Františkovi Xaverskému

V rámci Roka sv. Františka Xaverského bola zostavená Modlitba za Banskobystrickú diecézu

MODLITBA ZA BANSKOBYSTRICKÚ DIECÉZU
 
Milosrdný Otče,
skrze Ducha Svätého vkladáš do sŕdc veriacich dary svojej láskavosti.
Ďakujeme ti za všetko, čo máme a čím sme.
Na príhovor svätého Františka Xaverského
daj nám silu v našej diecéze budovať spoločenstvo viery.
 
Otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo.
Otvor naše oči, aby sme videli tvoju prítomnosť.
Otvor našu myseľ, aby sme pochopili tvoju múdrosť.
Otvor naše srdcia,
aby sme stále viac mohli uskutočňovať svoje poslanie.
 
Posilni nás svojou milosťou,
aby sme boli opravdivým znakom a nástrojom
tvojej prítomnosti v súčasnom svete.
Pošli na svoju žatvu robotníkov: svätých kňazov, diakonov, zasvätených a seminaristov,
milujúcich manželov a manželky, veľkorysých mužov a ženy.
S pomocou tvojej milosti nech každý z nás dokáže byť živým evanjeliom,
aby vzdialení, ľahostajní a biedni objavili tvoju lásku a krásu kresťanského života.
Pomôž nám byť darom pre druhých.
 
Požehnaj nás, našu diecézu, naše rodiny a tých, ktorých máme radi.
Pretváraj nás na podobu tvojho Syna,
aby sme ťa skrze neho, s ním a v ňom hlbšie milovali
a vernejšie ti vždy a všade slúžili. Amen.
 
Svätý František Xaverský, oroduj za nás!
___________________________________________________
 
Cenzor: ICLic. Mgr. Peter Lupták
Imprimatur: Mons. Marián Chovanec
Číslo: 40-5/2022
Banská Bystrica, 23.2.2022
 

 

Návrat na vrch stránky