Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Litánie k sv. Františkovi Xaverskému

V rámci Roka sv. Františka Xaverského boli zostavené litánie k sv. Františkovi

 

LITÁNIE K SV. FRANTIŠKOVI XAVERSKÉMU

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
 
Otec na nebesiach, Bože,  zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
 
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätý František Xaverský,
Apoštol Indie a Japonska,
Patrón katolíckych misií,
Vyvolený nástroj pre evanjelizáciu národov,
Opora svätej Cirkvi,
Oheň osvecujúci pohanov,
Kazateľ právd evanjelia,
Misionár na perifériách sveta,
Pútnik Ďalekého východu,
 
Vzor dôvery v Boha, oroduj za nás.
Muž so srdcom horiacim Božou láskou,
Zrkadlo pravej nábožnosti,
Príklad svätosti a apoštolskej horlivosti,
Sprievodca na ceste čností a kresťanskej dokonalosti,
Horliteľ za nové povolania,
Obranca viery,
 
Pastier plný lásky a úcty voči druhým, oroduj za nás.
Usvedčujúci hlas Ducha Svätého,
Trpezlivý učiteľ detí,
Ochranca opustených,
Lekár chorých,
Útočisko biednych,
Sprievodca cestujúcich,
 
Rehoľník milujúci evanjeliovú chudobu, oroduj za nás.
Muž zachovávajúci neporušenú čistotu,
Kňaz s horlivosťou podriadenou poslušnosti,
Misionár žijúci v hlbokej pokore,
Priateľ so zmyslom pre bratské spoločenstvo,
Pre kríž, ktorý bol znamením medzi pohanmi, oroduj za nás.
Pre vieru, ktorú si s odvahou šíril,
Pre zázraky a proroctvá, ktoré sprevádzali tvoju misiu,
Pre nebezpečenstvá, ktoré ťa nedokázali zastaviť,
Pre námahu a bolesti, ktoré si obetoval v prospech Cirkvi,
 
V protivenstvách a zlyhaniach, oroduj za nás.
V čase depresií a smútku,
V chudobe a v každej núdzi,
V telesných i duchovných ťažkostiach,
Vo chvíľach ťažkých skúšok,
V živote i v hodine našej smrti,
 
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
K.: Oroduj za nás, svätý František Xaverský.
Ľ.: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
 
Modlime sa.
Bože, ty si vyvolil svätého Františka Xaverského,
aby neúnavne hlásal evanjelium mnohým národom
a tisíce ľudí priviedol k viere;
prosíme ťa, daj nám milosť dokonale napodobňovať čnosti
tohto svätého muža s horiacim srdcom,
aby sme aj my neúnavne a s odvahou
ohlasovali svojím životom radostnú zvesť evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
___________________________________________________
 Cenzor: ICLic. Mgr. Peter Lupták
Imprimatur: Mons. Marián Chovanec
Číslo: 40-4/2022
Banská Bystrica, 21.2.2022

Návrat na vrch stránky