Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Farnosť Detva si spolu s diecéznym biskupom pripomenula 200 rokov od konsekrácie kostola

Sobota 20. mája 2023 patrila vo Farnosti Detva k výnimočne sviatočným dňom. Práve v tento deň si farnosť slávnosťou pripomenula dvesto rokov odvtedy, ako tretí banskobystrický biskup Mons. Anton Makkay 18. mája 1823 konsekroval Farský kostol sv. Františka Assiského.

Farnosť Detva bola založená v r. 1644. Veriaci farnosti hneď začali z výstavbou kostola, ktorý bol postavený v renesančnom štýle v r. 1664 a zasvätený bol sv. Františkovi Serafínskemu (Assiskému). Keďže postupne bol kostol pre Detvu malý, začiatkom 19. storočia ho zbúrali a v r. 1803 – 1805 postavili nový, súčasný kostol, ktorý bol zasvätený sv. Františkovi z Assisi. Po skompletizovaní celého inventáru ho 18. mája 1823 konsekroval banskobystrický biskup Anton Makkay.

Veriaci farnosti Detva sa na v

ýročie pripravovali deväťdňovou novénou. Každý deň boli pozvaní kňazi – bývalí kapláni, ktorí slávili sv. omšu a prihovorili sa miestnym veriacim.

Samotnej výročnej slávnosti predsedal banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Diecézny biskup vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť chrámu, ako miesta Božej prítomnosti. Zároveň pripomenul, že v novozákonnej dobe, dobe Cirkvi je viditeľným znakom Božej prítomnosti Eucharistia a Cirkev. Eucharistia sa „rodí“ v chráme a chrám je aj miestom zhromaždenia Cirkvi, ktorá čerpá z Eucharistie, aby vydávala svedectvo o Božej prítomnosti vo svete.

Na záver sv. omše diecézny biskup vyzdvihol dôležitosť koreňov. Povzbudil veriacich, aby čerpali zo svojich koreňov, chránili svoje korene a čerpali tak z cirkevnej, ako aj historickej tradície.

Na slávnostnú sv. omšu boli pozvaní aj bývali správcovia farnosti Detva, kňazi rodáci, a rehoľné sestry, ktoré pochádzajú z farnosti Detva.

foto: Dana Murínová

Návrat na vrch stránky