Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecéze pribudli dvaja novokňazi

Štvrtá júnová sobota (24. 6. 2023) patrila v Banskobystrickej diecéze medzi sviatočné dni. Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v tento deň udelil v Katedrála sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici posvätný rád presbyterátu dvom diakonom – Adamovi Murkovi z farnosti Sebedražie a Ottóvi Péterovi z farnosti Plášťovce.

Spolu s diecéznym biskupom slávnostnú sv. omšu koncelebroval generálny vikár Mons. Branislav Koppal, Mons. Marián Dragúň – rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a desiatky diecéznych i mimo diecéznych kňazov.

V úvode svätej omše diecézny biskup povedal, že „je vždy veľkou radosťou pre veriaci ľud aj pre univerzálnu i miestnu Cirkev, keď noví mladí muži dokážu povedať svoje veľkodušné áno Pánovi a ‚Tu som‛ do jeho služby.“

Mons. Marián Chovanec v homílii položil otázku: „Načo sú nám kňazi? Potrebuje 21. storočie kňazov?“ „Kňaz je na to, aby vysluhoval Božie tajomstvá, aby vysluhoval Božie milosti“, dodal biskup. Túto myšlienku rozvinul biblickým obrazom chrámu – každý človek je chrámom. A chrám potrebuje kňaza. Kostol bez kňaza by bol prázdny, pustý. Nerozdávala by sa tam Božia milosť.

Na príklade 20. storočia a udalostí v Sovietskom Rusku biskup Chovanec spomenul ako komunistický režim perzekvoval Cirkev a snažil sa premeniť jednotlivé chrámy. Z jedných spravil kultúrne miestnosti, z iných telocvične, z ďalších sklady a továrne a tie, čo sa nedali využiť na nič dal zbúrať. Na základe týchto obrazov diecézny biskup vykreslil štyri typy človeka, keďže aj človek je Božím chrámom.

Kostoly, ktoré sa premenili na kultúrne miestnosti symbolizujú pyšných ľudí, ktorí Boha nepotrebujú, stačí im ich intelekt, kultúra.

Kostoly, ktoré sa premenili na telocvične symbolizujú človeka, ktorý buduje kult tela. Myslí si, že je len telo.

Z kostolov, z ktorých urobili továrne alebo sklady symbolizujú človeka materialistu, ktorý len zhŕňa a skladuje. Zmyslom jeho života je len mať. Je lakomý. Jeho zmysel je produkovať a konzumovať.

Štvrtým typom kostola – tie, ktoré boli na nič symbolizujú človeka asociála. Človeka, ktorý je ruinou. Človeka, ktorý sa stáva závislým na kadečom. Žije len pre seba. Nedokáže žiť pre druhých.

Tieto štyri typy ukazujú, čo sa stane z človekom, keď nebude mať kňaza, ktorý sprostredkúva Božie milosti na duchovný rast života človeka dodal banskobystrický biskup.

Na živote Jána Krstiteľa, ktorého narodenie Cirkev v tento deň slávila biskup podčiarkol, že on je príkladom naplneného chrámu. Ján svojim životom dával najavo, že je chrámom, ktorý je preplnený. Ján nebol pyšný, netrpel intelektuálnou pýchou, hoci za ním chodievali mnohí. A rád ho počúval aj Herodes. Ján nežil ani kultúrou tela – bol askéta. Dával najavo, že sa dá žiť aj na púšti. Ukázal, že sa dá zriekať pre Boha. Nebol materialista, žil strašne skromne a jednoducho. Na záver biskup podčiarkol, že Ján nežil pre seba. Pripravoval cestu Pánovi.

„Načo je teda kňaz? Kňaz je na to, aby z každého človeka urobil živý chrám. Chrám,  v ktorom je božia milosť, chrám v ktorom prebýva božia svätosť“, zhrnul biskup Chovanec.

„A tak milí kandidáti kňazstva Adama a Otto. Dnes máte pred sebou krásny vzor Jána Krstiteľa. Nechal sa naplniť Duchom Svätým a stal sa užitočným pre celý svet…. proste sv. Jána Krstiteľa, aby ste dokázali z ľudí, ktorí vám budú zverení urobiť krásne Božie chrámy“ zaprial svätencom diecézny.  

Na záver svätej omše sa novokňazi poďakovali všetkým, ktorí ich sprevádzali na ceste ku kňazstvu a udelili novokňazské požehnanie svojmu svätiteľovi a všetkým prítomným.

Po slávnosti novokňazi dostali aj svoje prvé dispozície farských vikárov: Adam Murko do farnosti Detva a Ottó Péter do farnosti Šahy.

 

Foto: Natália Poživencová

 

 

Návrat na vrch stránky