Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Biskup Chovanec vysvätil pre rehoľu redemptoristov nových diakonov a novokňaza

V utorok 15. augusta 2023 farnosť Banská Bystrica – mesto slávila hodovú slávnosť  patrocínia Farského kostola nanebovzatia Panny Márie. Táto slávnosť bola obohatená o diakonskú a kňazskú vysviacku kandidátov z rehole redemptoristov. Diakonskú vysviacku prijali Pavel Hudousek CSsR a Lukáš Michalovič CSsR. Kňazskú vysviacku prijal diakon Stanislav Marcin CSsR.

V úvode homílie biskup Marián Chovanec položil otázku „Čo chceme dnes oslavovať? Prvým dôvodom je oslava Panny Márie. Mária bola mimoriadne oslávená. Ona mala telo oslávené hneď. Druhým dôvodom je rozvoja rozkvet Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – dnes sú tu noví kandidáti diakonátu a kňazstva,“ doplnil biskup.  

Mons. Chovanec zároveň spomenul učenie stredovekého teológa bl. Jána Dunsa Scota. Podľa neho prvou stránkou Kristovho vykúpenia je odstránenie hriechu – to je negatívna stránka vykúpenia. Pozitívnou stránkou vykúpenia je, že Boh obdarí, posvätí svojou milosťou svojim požehnaním danú osobu a povýši ju do nadprirodzeného stavu. Podľa Dunsa Scota Panna Mária nepotrebovala negatívnu stránku vykúpenia – nemala žiaden hriech. Preto Panna Mária potrebovala len pozitívnu stránku vykúpenia – bola omilostená, bola posvätená, vyzdvihnutá mimoriadnym spôsobom.

Následne banskobystrický biskup vyzdvihol príklad zakladateľa redemtoristov sv. Alfonza Máriu de Liguori, ktorý založením novej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa chcel odovzdať ľuďom to, čo nám Ježiš získal svojou vykupiteľskou smrťou – odčinenie našich hriechov a povýšenie do stavu svätosti.

Kristovo vykupiteľské dielo sa aktualizuje v jeho Cirkvi. „Ježiš vo svojej veľkodušnosti chce, aby všetci, ktorí sú pokrstení prinášali ovocie vykúpenia a napomáhali rastu ovocia vykúpenia. A špeciálnym spôsobom napomáhajú k aktualizácii Kristovho vykúpenia práve vysvätení služobníci,“ podčiarkol diecézny biskup.

Na záver biskup Chovanec upriamil pozornosť na príklad diakona sv. Vavrinca, ktorého sviatok sme slávili minulý týždeň. Na príklade tohto svätca biskup zvýraznil túžbu a ochotu slúžiť chudobným a biednym a to spája Vavrinca aj so sv. Alfonzom.

Biskup zvýraznil, že duchovná bieda je horšia ako materiálna, pretože materiálna chudoba nás nepostihne do večnosti, ale duchovná áno. Ak je človek hriešny a nemá Božiu milosť, pre večnosť je stratený. Preto sv. Alfonz kládol dôraz pomáhať tým, ktorí nevedia o Bohu, ktorým chýba zmysel kresťanského života. A to je úlohou nielen svätencov, ale aj každého pokrsteného, uzavrel biskup.

Na záver sa svätenci poďakovali svojmu svätiteľovi, príbuzným a Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa. Následne novokňaz udelil svoje novokňazské požehnanie svätiteľovi a potom všetkým prítomným.

 

Návrat na vrch stránky