Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Zomrel kňaz Banskobystrickej diecézy Károly Horváth

V pondelok 15. novembra 2021 si Pán povolal do večnosti kňaza Banskobystrickej diecézy Károlya Horvátha, honorárneho kanonika, žijúceho na zaslúženom odpočinku v meste Nové Zámky, ktoré územne spadá pod Nitriansku diecézu.

 

Pohrebné obrady budú v sobotu 20. novembra o 11:00 v Krematóriu Nové Zámky a pohrebná svätá omša za zosnulého kňaza bude slávená následne v tamojšom farskom Kostole povýšenia Svätého kríža.

 

Zosnulý kňaz bol pôvodne vysvätený za Trnavskú arcidiecézu, na ktorej území pôsobil až do nového územného členenia Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008. Miestami, kde na území vtedajšej Trnavskej arcidiecézy vykonával svoju kňazskú službu, boli Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda, Imeľ, Báč, Komárno, Strekov a Vyškovce nad Ipľom. V čase pôsobenia vo Farnosti Vyškovce nad Ipľom bol prijatý, aj s touto farnosťou, do Banskobystrickej diecézy. Pán biskup Mons. Rudolf Baláž mu udelil titul honorárneho kanonika.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

vdp. HORVÁTH Károly

nar. 2. 3. 1931 v Nových Zámkoch
ord. 30. 8. 1953 v Trnave

1953 – 1977 kňaz Trnavskej apoštolskej administratúry
1977 – 1995 kňaz Trnavskej arcidiecézy
1995 – 2008 kňaz Bratislavsko–trnavskej arcidiecézy
2008 – inkardinovaný do Banskobystrickej diecézy
2008 – 2009 farár Vyškovce nad Ipľom
2009    honorárny kanonik
2009 – 2021 penzionovaný Nové Zámky

Návrat na vrch stránky