Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Slávenie

4. synodálna téma

Slávenie

Štvrtá synodálna téma nás pozýva k dialógu o tom, ako modlitba a liturgické slávenie inšpirujú náš spoločný život, ale aj o tom, ako nás sprevádzajú pri najdôležitejších rozhodnutiach. Prečo? Lebo spoločné kráčanie je možné len vtedy, ak je založené na spoločnom počúvaní Božieho slova a slávení Eucharistie. (Por. Vademékum pre synodu o synodalite, s. 41.)

Odkaz na stvorenie

Žalm 92, ktorý nesie aj označenie „Pieseň na Pánov deň“, začína konštatovaním: „Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc na desaťstrunovej harfe a na lutne, spevom a citarou.“ (Ž 92, 2-4.) Inšpiratívnym však je dôvod celého tohto nadšenia: „Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk.“ (Ž 92, 5.) Odkazuje na pôvod našej existencie a vôbec na Božie pôsobenie v tomto svete a v živote každého z nás.

Slávenie je prirodzené každému človeku. Športovci oslavujú víťazstvo, školáci dobrú známku a Taliani v lietadle radostným aplauzom dávajú najavo, že úspešne pristáli na zemi. Ako sa vraví, dôvod na oslavu sa vždy nájde. Sú aj oslavy spojené s veľkými udalosťami a naplnené vďakou či očakávaním, ako narodenie dieťatka, oslava narodenín, svadba, rôzne výročia a mnohé podobné… To všetko sprevádza plody našej existencie. Je to preto, že sme. Avšak v myšlienkach 92. žalmu, liturgické slávenie nás odkazuje ku koreňom našej existencie. Na počiatku bolo živé a účinné Slovo, skrze ktoré všetko povstalo, teda aj my. (Por. Jn 1,1n.) Málokto sa pri ovocných stromoch pozerá na korene, dôležité sú predsa plody a aj tak každý vie, že bez koreňa by nebol ani strom a ani plody. Podobne sú dôležité aj korene nášho života. Pri liturgickom slávení nejde o niečo zastarané, čo už nie je trendové. Odkazuje na čosi staré, prapôvodné, stáročiami overené, a preto hodné veľkej úcty. Je dôležité starať sa o svoje korene, poznávať ich a byť na ne stále napojený. (Por. HADJADJ, F. Když je všechno na cestě ke skáze, Brno, 2019, 60.)

Eucharistia ako vďakyvzdanie

Život s Bohom začína v okamihu nášho stvorenia a vykupiteľská smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, na ktorý odkazuje Eucharistia, dáva do poriadku, čo bolo prvotným hriechom narušené. Preto nás Eucharistia pozýva k vďačnosti, že môžeme opätovne žiť ako deti Otca. Liturgia trpí najmä preto, že život s Bohom je pre nás povinnosťou. Povinnosť už mnohých nemotivuje a ani nestraší. Oveľa dôležitejšie je otvárať ten hlboký vnútorný a krásny motív slávenia, ktorým je prejav vďaky.

Nebáť sa ohňa Ducha Svätého

Žiť pred Bohom znamená byť v dynamike života. My sa často bojíme neistoty, a preto chceme mať všetko podľa pravidiel. Neistota je súčasťou nášho života, veď udalosti na Ukrajine či pandémia koronavírusu sú toho dostatočnými príkladmi. Môžeme si uvedomiť, aký je náš život krehký, a že  jedinou istotou je Boh, bez ktorého by to nešlo. Aj eucharistické slávenie je súčasťou dynamiky života. Hoci má svoj poriadok, nemôžeme ho mať úzkostlivo a sucho pod kontrolou. Nepotrebujeme produkovať „suchárov“. V tomto zmysle je suchár označenie niečoho, čo nemá šťavu, je bez zápalu a teda bez života. Nebojme sa ohňa Ducha Svätého.

Napríklad mnohí sú ochotní aktívne sa zapojiť, no očakávame aj my kňazi, že sa ľudia zapoja? Ak nie, hovoríme im „Nepotrebujem vás“. Podobne je to aj s dôrazom na slávnostnosť a slávenie, ktoré vychádzajú zvnútra. Alebo aj s priestorom pre spoločné ticho. Dokážeme si ho užívať? Ticho má v liturgii priestor rovnako ako čítanie, počúvanie či spievanie. Zdôrazňuje hĺbku okamihu a nasmerováva srdce k tajomstvu Boha. 

Otázky k dialógu

  • Ako nás modlitba a slávenie inšpirujú a ako obohacujú náš osobný a aj spoločný život? 
  • Aký je motív našej účasti na eucharistických sláveniach, povinnosť a zvyk alebo je pohnútka vnútorná, ako vďakyvzdanie a spoločenstvo Cirkvi? Čo očakávame od tohto slávenia?
  • Ako podporujeme aktívnu účasť všetkých na liturgii?

Poznámka

Stále buďte tvoriví a slobodní a predovšetkým sa nechajte viesť Božím Duchom. Pokúsili sme sa priblížiť myšlienky, ktoré nás pri tejto téme oslovili, preto aj uvedený text má poslúžiť iba ako inšpirácia.

Vo Vademéku, ale aj na našej diecéznej internetovej stránke nájdete všetky tématické oblasti k synodálnemu dialógu. Pri každej z nich sú uvedené otázky. Pokojne sa nimi nechajte inšpirovať, ak by ste chceli rozšíriť alebo upraviť okruh tu uvedených otázok.

 

4. téma: Slávenie

Návrat na vrch stránky