Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup otvoril v katedrále Rok sv. Františka Xaverského

Slávnostnou svätou omšou, v nedeľu 13. marca 2022 v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, diecézny biskup Mons. Marián Chovanec otvoril Rok sv. Františka Xaverského, ktorý práve prebieha na území Banskobystrickej diecézy a bude trvať až do 12. marca 2023.

V sobotu 12. marca, uplynulo presne štyristo rokov odvtedy, ako pápež Gregor XV. 12. marca 1622 v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne vyhlásil sv. Františka Xaverského za svätého.

Spolu so sv. Františkom Xaverským boli v ten deň vo vatikánskej bazilike svätorečení aj sv. Ignác z Loyoly, sv. Filip Neri, sv. Iziror – roľník (zo Sevilly) a sv. Terézia z Avily.

Diecézny biskup otvoril Rok sv. Františka Xaverského práve v deň, keď si Banskobystrická diecéza pripomína 246. výročie svojho založenia, keď ju práve 13. marca 1776 na žiadosť cisárovnej Márie Terézie erigoval pápež Pius VI. Práve pri vzniku diecézy sa František Xaverský, patrón jezuitského chrámu v Banskej Bystrici, ktorý bol povýšený na katedrálu, stal patrónom novej katedrály i celej diecézy.

Dekan a farár banskobystrickej katedrály Peter Staroštík v úvode svätej omše vyjadril želanie: „Nech začínajúci Rok sv. Františka Xaverského prinesie Božie požehnanie pre našu diecézu, nech sú nám čnosti jeho svätého života povzbudením a vzorom na ceste do Božieho kráľovstva, nech príklad jeho kňazského života vzbudí nové povolania pre našu diecézu a stane sa príkladom pre stále posväcovanie našich kňazov, nech v nás všetkých neustále posilňuje úctu a oddanosť k Svätému Otcovia a horlivosť pre ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete.“

Vo svojej homílii, diecézny biskup Mons. Marián Chovanec upriamil pozornosť na zápal sv. Františka Xaverského. Vo svojom príhovore spomenul, že „hoci sa od Františkových čias veľa zmenilo, ľudské srdce so schopnosťou verne milovať Pána Boha a blížneho ostáva to isté. František nám môže byť príkladom, lebo takto dokázal milovať. Práve preto sa zobrazuje s horiacim srdcom. Zapálené srdce nevyjadruje len želanie sv. Ignáca, keď ho posielal na misie – ‚Choď a zapáľ svet‛. Františkovo horiace srdce nám pripomína, že jedine láska k Bohu a k blížnemu prináša do sveta pravý pokoj. Ten pokoj, ktorý František čerpal v službe Bohu pod vedením Svätého Otca.“

„Drahí bratia a sestry, v tomto čase intenzívne vnímame, ako svetu chýba pokoj. Všetci túžime po pokoji, ale neraz ho hľadáme na nesprávnom mieste. Denne hltáme stovky všelijakých (internetových) informácií. Zabúdame, že Boh sa nám ‚vpísal do srdca‛ a že mnoho vedomostí neuspokojí dušu, ale len vnútorné precítenie a vychutnávanie Božích vecí, lebo pravý Boh je citlivý ‚na srdce‛“ – dodal diecézny biskup.

Na záver sv. omše diecézny biskup požehnal pre katedrálu novú ikonu sv. Františka Xaverského. Autorom tohto obrazu je umelec Jaroslav Halmo, ktorý tvorí na území našej diecézy v Dobrej Nive a spolupracuje s mníchmi benediktínmi zo Sampora. Toto zobrazenie sv. Františka, vyjadruje najmä jeho misionársky zápal a prosbu o nových robotníkov pre Pánovu vinicu.

Zároveň pri sv. omši bola po prvýkrát verejne vystavená Relikvia sv. Františka Xaverského, ex ossibus, ktorú pre katedrálu darovalo Apoštolské Sakrárium vo Vatikáne.

Návrat na vrch stránky