Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Banskobystrický diecézny biskup vysvätil pre rehoľu kapucínov nového diakona

V sobotu 17. júla 2021 Mons. Marián Chovanec udelil posvätný rád diakonátu br. Lukášovi Porubskému z rehole kapucínov.

Diakonské svätenie sa uskutočnilo v Kostole sv. Jána Krstiteľa na Kremnických Baniach, kde už niekoľko desaťročí bratia kapucíni pôsobia.

Diecézny biskup vo svojom príhovore vyzdvihol svätencovi príklad svätcov daného dňa – svätých pustovníkov sv. Andreja-Svorada a Benedikta. Svätý Andrej-Svorad bol rehoľným bratom, kým svätý Benedikt bol podľa doložených prameňom aj kňazom. Práve ich životné povolanie môže byť príkladom pre nového svätenca. Tak ako Andrej-Svorad venovať sa práci i fyzickej službe a ako Benedikt ohlasovaniu evanjelia. Obidvaja svojim životom spájali benediktínske  heslo“ Ora et labora“.

Biskup poprial svätencovi aby jeho život a diakonský stupeň bol preňho  spojením obidvoch príkladov – služby i ohlasovania.

V závere svätej omše novovysvätený diakon poďakoval svätiacemu biskupovi i všetkým, ktorý ho na jeho ceste povolania sprevádzali.

 

Foto: br. Lukáš Mikovíny, OFMCap

 

Návrat na vrch stránky