Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

V tejto časti zverejňujeme všetky zmluvy, ktoré je Biskupstvo povinné zverejniť na základe právnych predpisov a zmlúv.

Názov zákazky: Knižničný fond

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Regál, s.r.o.

Predmet: Knižničný fond

Poznámka: Príspevok z EŠIF (IROP), Kód ITMS: 302021J289 a 302021J456

Názov zákazky: Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici. a Zlepšenie technického vybavenia Odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Daffer, s.r.o.

Predmet: Nákup tovarov (Školský nábytok)

Poznámka: Príspevok z EŠIF (IROP), Kód ITMS: 302021J289 a 302021J456

Názov zákazky: Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici. a Zlepšenie technického vybavenia Odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Škola.sk, s.r.o.

Predmet: Nákup tovarov (IKT)

Poznámka: Príspevok z EŠIF (IROP), Kód ITMS: 302021J289 a 302021J456

Názov zákazky: Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici. a Zlepšenie technického vybavenia Odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Škola.sk, s.r.o.

Predmet: Nákup tovarov (učebné pomôcky)

Poznámka: Príspevok z EŠIF (IROP), Kód ITMS: 302021J289 a 302021J456

Názov zákazky: 1.etapa výskumnej a prípravnej dokumentácie – Františkánsky kláštor Kremnica

Názov zmluvy: Zmluva o vytvorení diela

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: NAMI ateliér, s.r.o.

Predmet: Statický posudok, odborný posudok zavlhnutia, reštaurátorský výskum, investičný zámer (časť štúdie)

Poznámka: Dotácia MKSR – OSSD2020

Názov zákazky: 3. etapa budovania Svätojakubskej cesty na území BBSK

Názov zmluvy: Zmluva č. 711/2020/ODDRR o poskytnutí finančnej Dotácie na rok 2020

Poskytovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Prijímateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Predmet: Kovové dvere a madlo ku schodom do Katedrály SFX

Dátum podpisu: 17.08.2020

Poznámka: Dotácia BBSK – 2020

Názov zákazky: Výmena kotlov a stavebné úpravy na kotolni

Názov zmluvy: Zmluva o dielo

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Stavomontáže inštalácie, s.r.o.

Predmet: Výmena kotlov, stavebné úpravy v kotolni

Dátum podpisu: 16.12.2019

Poznámka: Dotácia MKSR – mimoriadna 2019

Názov zákazky: Dokončenie reštaurátorského výskumu, diagnostika a statika krovu, havarijné zabezpečenie krovu a strechy Premonštrátskeho kláštora v Kláštore pod Znievom

Názov zmluvy: Zmluva o dielo

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Obnova, s.r.o.

Predmet: Reštaurátorský výskum, diagnostika a statika krovu, havarijné zabezpečenie krovu a strechy

Dátum podpisu: 18.11.2019

Poznámka: Dotácia MKSR – OSSD2019

Názov zákazky: Dokončenie prípravnej a výskumnej dokumentácie Katedrály SFX v Banskej Bystrici 2327/3

Názov zmluvy: Zmluva č. 003/2019

Objednávateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Marta Pichová, s.r.o.

Predmet: Monitoring, posúdenie zavĺhnutia, posúdenie odvetrania, projekt sanácie fasád

Dátum podpisu: 04.11.2019

Poznámka: Dotácia MKSR – OSSD2020

Názov zákazky: 2.etapa budovania Svätojakubskej cesty

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie 574/2019/OPM CR

Poskytovateľ: Mesto Banská Bystrica

Prijímateľ: RKC Biskupstvo Banská Bystrica

Predmet: Značkovanie úsekov pútnickej trasy, vyhotovenie dlaždičiek so znakom mušle

Dátum podpisu: 22.02.2019

Poznámka: Dotácia Mesto Banská Bystrica – 2019

Návrat na vrch stránky