Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

V tejto časti zverejňujeme všetky dokumenty a správy, ktoré je Biskupstvo povinné zverejniť na základe právnych predpisov a zmlúv.

Ostatné - Nezaradené (dokumenty a správy na povinné zverejnenie)

Záverečná správa k verejnej zbierke č. 000-2021-014076

Názov zbierky: Záchrana a obnova NKP Františkánskeho kláštora v Kremnici

Predbežná správa k verejnej zbierke č. 000-2021-014076

Názov zbierky: Záchrana a obnova NKP Františkánskeho kláštora v Kremnici

Záverečná správa k verejnej zbierke č. 000-2019-003985

Zo záverečnej správy zbierky vyplýva, že hrubý a zároveň aj čistý výnos zbierky predstavoval sumu 0 Eur z dôvodu, že sa zbierka nekonala.

Povinná publicita k projektu „Odborné učebne v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa“ (kód ITMS: 302021J289)

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v plnoorganizovanej základnej škole v Banskej Bystrici v prírodovednej oblasti a rozvoj ich informačno-komunikačných zručností.

Nenávratný finančný príspevok: 61.457,74 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 54.988,51 EUR

Povinná publicita k projektu „Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici“ (kód ITMS: 302021J456)

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Nenávratný finančný príspevok: 117.962,03 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 105.544,98 EUR

Návrat na vrch stránky