Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Projekt IROP „Odborné učebne v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa“ (kód ITMS: 302021J289)

Názov projektu: Odborné učebne v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Cieľ: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov v plnoorganizovanej základnej škole v Banskej Bystrici v prírodovednej oblasti a rozvoj ich informačno-komunikačných zručností.

Prijímateľ NFP: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Nenávratný finančný príspevok: 61.457,74 ,- Eur

Výška finančnej podpory z EÚ: 54.988,51 ,- Eur

Návrat na vrch stránky