Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Na sviatok patróna diecézy a katedrály vysvätil biskup Chovanec pre službu diecézy nového stáleho diakona

Na Slávnosť svätého Františka Xaverského v sobotu 3. decembra 2022 banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v Katedrále sv. Františka Xaverského vysvätil pre Banskobystrickú diecézu nového stáleho diakona. Stal sa ním Marián Zamkovský z farnosti Hriňová.

V úvode diecézny biskup pripomenul, že „tento rok Banskobystrická diecéza prežíva ako Rok sv. Františka Xaverského, pretože je tomu 400 rokov, čo Svätá Cirkev povýšila nášho patróna do stavu svätosti….“  a zároveň diecézy biskup pozval zúčastnených, aby zo svätej omše a z obradu vysviacky načerpali čo najviac duchovného pokladu a otvorili sa Božej dobrote.

Vo svojej homílii biskup Chovanec v úvode v krátkosti vysvetlil vývoj jednotlivých stupňov posvätnej vysviacky. A zároveň pozval zamyslieť sa nad tým, aká má byť posvätná služba.

Biskup spomenul úryvok z Listu apoštola Pavla Galaťanom, kde hovorí o apoštolskej službe. Byť apoštolom znamená byť služobníkom a byť služobníkom znamená byť apoštolom. Zároveň pripomenul učenie Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile, že každý jeden človek, či je pokrstený alebo nepokrstený „ak slúži s dobrou vôľou ohlasuje Ježiša, ohlasuje Božiu dobrotu.“

Následne biskup spomenul vlastnosti posväteného Božieho služobníka podľa Svätého Otca Františka. Svätý Otec spomína, že posvätný služobník musí mať tri vlastnosti: ochotu, poníženosť – skromnosť a zdravé srdce.

Ako vzor ochotného a pohotového služobníka vyzdvihol patróna diecézy sv. Františka Xaverského, ktorý zo dňa na deň urobil životné rozhodnutie a odcestoval na misie na Ďalekom východe.

Následne biskup pripomenul, že prvoradou úlohou Pánovho služobníka je ohlasovanie Božieho kráľovstva, „ktoré je neviditeľnou Božou milosťou a  my sme len nástroje tejto neviditeľnej Božej milosti.“ Nie sme pánmi nad Božou milosťou, ale jej služobníci.

Pri tretej vlastnosti Pánovo služobníka biskup spomenul, že mať zdravé srdce znamená mať správny vzťah k Bohu, správny vzťah k blížnemu, ktorého si treba vážiť a tiež správny vzťah k sebe samému.

 Na záver svojho príhovoru biskup poprosil veriacich, aby prosili za vysvätených služobníkov, „aby sme si takto navzájom pomáhali. My vysvätení sme tu pre vás, a vy proste aby bolo dostatok Božích služobníkov.  

Nový  vysvätený diakon bude pastoračne pôsobiť vo svojom rodisku v Hriňovej. Spolu s vysväteným diakonom má Banskobystrická diecéza dvoch stálych diakonov.

Foto: Slavomír Samuelčík

Nový  vysvätený diakon bude pastoračne pôsobiť vo svojom rodisku v Hriňovej. Spolu s vysväteným diakonom má Banskobystrická diecéza dvoch stálych diakonov.

Návrat na vrch stránky