Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Sv. Cyril a Metod, mnísi, slovanskí vierozvestci, spolupatróni Európy:


   logo Roku vieryŽivotopis sv. Cyrila a Metoda

   Encyklika SLAVORUM APOSTOLI   

   Modlitba za Slovensko a Európu

   Báseň Proglas

   Vyhlásenie Roku viery


Na stiahnutie zo stretnutí:


14.01.2013 Chvála Boha Stvoriteľa (Ž 104), Veriť dnes je vierohodné?

   K Roku viery: Veriť dnes je vierohodné? (mp3) (Marián Gavenda), fotogaléria

18.02.2013 Volanie utláčaného spoločenstva (Ž 109), Boh v kresťanstve, judaizme a islame

   K Roku viery: Boh v kresťanstve, judaizme a islame (mp3) (Branislav Koppal), fotogaléria 

11.03.2013 Boží hlas o Mesiášovi (Ž 110), Atraktívnosť viery Katolíckej cirkvi

 Žalm 110: Boží hlas o Mesiášovi (mp3) (František Trstenský), prezentácia (pdf)Ž 110 (pdf)
   K Roku viery: Atraktívnosť viery Katolíckej cirkvi (mp3) (Vladimír Farkaš), fotogaléria

15.04.2013 Chvála Boha Vysloboditeľa (Ž 114-115), Vyznanie a zapretie viery

   K Roku viery: Vyznanie a zapretie viery (mp3) (Jaroslav Pecha), prezentácia (pdf), fotogal.

13.05.2013 Vyznanie lásky a dôvery (Ž 116), Nicejsko-carihradské vyznanie viery

   K Roku viery: Nicejsko-carihradské vyznanie viery (mp3) (Gabriel Brendza), prezentácia

10.06.2013 Požehnané mesto a rodina (Ž 127128), Viera a povera

   K Roku viery: Viera a povera (Ján Viglaš) -autor príspevku nesúhlasil s uverejnením

16.09.2013 Volanie z hlbín a detská dôvera (Ž 130131), Tajomstvo smrti

 Ž 130131Volanie z hlbín a detská dôvera (mp3) (Peter Dubovský SJ), prezentácia (pdf)
   K Roku viery: Tajomstvo smrti (mp3) (Vladimír Kasan OSB) 

14.10.2013 Hymnus na Božie milosrdenstvo (Ž 136), Viera Cirkvi Východu a Západu

   K Roku viery: Viera Cirkvi Východu a Západu (mp3) (vladyka Milan Lach SJ), fotogaléria

11.11.2013 Cesta pod Božím dohľadom (Ž 139), Spása nepokrstených

   K Roku viery: Spása nepokrstených (mp3) (Anton Adam CM), fotogaléria

15.12.2013 Nová pieseň od každého tvora (Ž 149150), Krása Najsvätejšej Trojice

   K Roku viery: Krása Najsvätejšej Trojice (mp3) (Marián Bublinec)


 

 

Návrat na vrch stránky