Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup konsekroval v Žiari nad Hronom nový oltár

V nedeľu 23. októbra 2022 diecézny biskup Mons. Marián Chovanec navštívil farnosť Žiar nad Hronom a za hojnej účasti veriacich, pozvaných hostí a duchovných otcov obidvoch žiarskych farností konsekroval vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža nový oltár.
Konsekrácia nového oltára bola zavŕšením takmer trojročnej práce spojenej s reštaurovaním svätyne farského kostola.
Diecézny biskup zároveň poďakoval miestnemu farárovi a dekanovi žiarskeho dekanátu vdp. Jánovi Flajžíkovi za jeho úsilie a zanietenie pre zveľadenie Božieho chrámu, ktorý má v diecéze špeciálne miesto, nakoľko v jeho je krypte pochovaných 6 diecéznych biskupov Banskobystrickej diecézy.
Kostol povýšenia Svätého kríža v Žiari nad Hronom bol postavený v rokoch 1806 – 1813 na mieste historického chrámu, ktorý bol kvôli veľkému poškodeniu spôsobenému vojnou a požiarom zbúraný. Súčasný kostol bol konsekrovaný 14. septembra 1812 druhým banskobystrickým biskupom Gabrielom Zerdahelyim, ktorý bol aj iniciátorom jeho stavby.
Pod severnou vežou žiarskeho kostola sa nachádza krypta banskobystrických biskupov. V nej sú pochovaní títo biskupi s uvedením rokov spravovania diecézy:

prvý banskobystrický biskup František Berchtold (1776-1793),

druhý banskobystrický biskup Gabriel Zerdahelyi (1800-1813),

štvrtý banskobystrický biskup  Jozef Belánsky (1823-1843),

šiesty banskobystrický biskup Štefan Moyses (1851-1869),

desiaty banskobystrický biskup Karol Rimely (1893-1904),

dvanásty banskobystrický biskup Marián Blaha (1920-1943).

foto: Dušan Minár

Návrat na vrch stránky