Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup konsekroval nové oltáre vo farnostiach Veľký Krtíš a Sklabiná

Začiatok a koniec prvej októbrovej dekády patrili v dekanáte Veľký Krtíš k zvlášť slávnostným dňom.

V sobotu 1. októbra 2022 konsekroval (posvätil) diecézny biskup Mons. Marián Chovanec nový oltár vo Farskom kostole narodenia Panny Márie vo  Veľkom Krtíši. Kostol narodenia Panny Márie bol dostavaný v roku 1998 a hoci bol kostol konsekrovaný oltár v ňom bol len provizórny.  Z podnetu súčasného veľkokrtíšskeho farára a honorárneho dekana vdp. Mareka Kosorína v poslednom čase chrám prešiel menšou obnovou (výmaľba chrámu, nové zobrazenie patrocínia), ktorá bola zavŕšená vyhotovením nového liturgického zariadenia a konsekráciou nového oltára.

Diecézny biskup Mons. Chovanec vo svojej homílii pozval veriacich, aby život každého bol založený na obete vlastného života. Keďže oltár je sprítomnením Kristovej vykupiteľskej obety na kríži, aj my, ktorí z oltára prijímame duchovný pokrm máme žiť podľa vzoru Nášho Pána Ježiša Krista.

V nedeľu 9. októbra 2022 diecézny biskup navštívil farnosť Sklabiná, ktorej farský kostol sv. Mikuláša prešiel na podnet miestneho farára vdp. Jaroslava Kadleca obnovou a pribudlo nové liturgické zariadenie. Hoci je Kostol sv. Mikuláša zo 14. storočia, pri rekonštrukcii sa nenašli zmienky o jeho konsekrácii. Na základe týchto skutočností diecézny biskup konsekroval za účasti miestnych veriacich farský kostol sv. Mikuláša a jeho nový oltár.

Vo svojej homílii diecézny biskup cez obraz starozákonného chrámu k chrámu, ktorým je Kristus a pozval veriacich, aby navštevujúc pozemský chrám postavený z kameňa, budovali zo seba samých duchovný chrám, ktorý šíri Božiu prítomnosť vo svete.

Návrat na vrch stránky