Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Banskobystrická diecéza má nového diakona

V sobotu, dňa 15.6.2024, v katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici počas slávenia Eucharistie prijal z rúk diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, Peter Pánis, seminarista 5. ročníka Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, posvätný rád diakonátu.

Na úvod otec biskup vyzdvihol a pochválil výber formulára sv. omše kandidátom, ktorým bola votívna omša k Duchu Svätému, a vyjadril povzbudenie, aby sa ním celý svoj život nechal viesť a spoliehal sa na jeho pomoc. Po evanjeliu bolpredstavený kandidát na diakonské svätenie biskupovi a dp. ThLic. Ján Viglaš vydal svedectvo o pripravenosti predstaveného kandidáta prijať diakonát. Následnehomílii, otec biskup, spomenul myšlienku, ktorú im na srdce kládol pápež František počas tohtoročného Ad limina: Že duchovný pastier má „byť pred stádom“, „byť v strede stáda“ a „byť za stádom“. Pričom nemá ísť a nejde o nejaké fyzické miesto, ale o vnútornú dispozíciu, o nastavenie duchovného pastiera, ktorý musí veriacich s odvahou a pritom láskavo aj viesť, aj ich chápať, aj ich naprávať. Pretože „klerik je v prvom rade ten, kto miluje ľudí a je ochotný im slúžiť.“ Vkladaniu rúk a konsekračnej modlitbe, ktoré sú matériou a formou sviatostipredchádzali litánie ku všetkým svätým, v ktorých sme svätencovi  vyprosovali Božie požehnanie a silu do služby. Novovysväteného diakona obliekol do dalmatiky jeho principál dp. Ivan Iskra a následne prijal z rúk otca biskupa evanjeliár so slovami: „Prijmi evanjelium Kristovo. Stal si sa jeho hlásateľom. Dbaj, aby si to, čo čítaš, veril, čo veríš, učil a čo učíš, aj uskutočňoval. Pred začatím liturgie eucharistiepozdravili bozkom pokoja nového diakona otec biskup a následne všetci prítomní diakoni.

Banskobystrická diecéza dostala nového robotníka na Pánovej žatve, ktorý sa prijatím diakonskej vysviacky užším spôsobom spojil s oltárom, stal sa hlásateľom radostnej zvesti Evanjelia a dal sa do služby Cirkvi – Telu Kristovmu. Sprevádzajmediakona Petra Pánisa aj naďalej svojimi modlitbami.

text: Bronislav Antoš

Návrat na vrch stránky