Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky katolíckych škôl na území Banskobystrickej diecézy

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky:

  • Základnej školy sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
  • Základnej školy Andreja Kmeťa, Sládkovičova 24, 966 81 Žarnovica
  • Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa, Nám. Štefana Moysesa 23, 974 01  Banská Bystrica
  • Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa, Hurbanova 9,  974 01  Banská Bystrica
  • Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského, Gwerkovej-Gőllnerovej 9, 969 01 Banská Štiavnica
  • Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, 934 05 Levice
  • Katolíckej spojenej škole F. Fegyvernekiho s VJM – Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, SNP 4, 936 01 Šahy
  • Cirkevnej základnej škole Pála Palásthyho s VJM – Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, 935 82 Plášťovce č. 5 – Palást 5

Informácie o špecifikáciách, kvalifikačných predpokladoch a iných požiadavkách sa nachádzajú v jednotlivých vyhláseniach výberového konania pre konkrétnu školu, ktoré sú uvedené na odkazoch nižšie.
V prípade ďalších informácii kontaktujte uvedenú školu alebo Diecézny školský úrad v Banskej Bystrici (kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jana Brázdilová, telefón: 048/47 20 808, mobil:0908 577 052).

Prihlášky do výberového konania je potrebné doručiť do 9. apríla 2021 na Diecézny školský úrad, P. O. BOX 107, 975 90 Banská Bystrica.

Text vyhlásenia výberového konania pre jednotlivé školy

Výberové konanie pre ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani
Výberové konanie pre ZŠ Andreja Kmeťa v Žarnovici
Výberové konanie pre ZŠ s MŠ Š. Moysesa v Banskej Bystrica
Výberové konanie pre Katolícke gymnázium Š. Moysesa v Banskej Bystrici
Výberové konanie pre KSŠ sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici
Výberové konanie pre KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach
Výberové konanie pre KSŠ F. Fegyvernekiho s VJM v Šahách
Výberové konanie pre CZŠ Pála Palásthyho s VJM v Plášťovciach

Návrat na vrch stránky