Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Spoločníci na ceste

1. synodálna téma
Spoločníci na ceste

Prvá synodálna téma nás pozýva uvažovať o našich spoločníkoch na ceste životom. Prečo? Lebo či už v Cirkvi alebo aj v spoločnosti ideme po rovnakej ceste bok po boku, jeden vedľa druhého. Životom, ktorý nás vystavuje dôležitej otázke. Pýta sa na zmysel našej existencie, jej hĺbku a krásu. V tejto kráse nachádza Cirkev svoju identitu, lebo pravá Cirkev má svoj pôvod v Božom živote, v prameni všetkej krásy. Vieme, že Cirkev je spoločenstvom osôb, a preto nemôže byť riadená pastoračnými plánmi, ale jednotou slobodných vzťahov a skutkami lásky. Pastoračné plány sú prostriedky v službe života tohto spoločenstva, ale nie ciele. (Por. RUPNIK, M. Via della Belezza sapienza di vita, Firenze, 2007, 19.) Podobne uvažoval aj Pavel Florenskij, keď zdôrazňoval, že všetka snaha duchovného života stať sa podobným Bohu je krása, lebo zjavovaná pravda je Láska a uskutočňovaná láska je krása. (Por. FLORENSKIJ, P. Collonna e il fondamento della verità, Milano, 1998, 116.) Kráčajúc po ceste pravdy a lásky neobjavujeme boha filozofov a vedcov, ale Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, teda Boha vzťahu. A tak na dosiahnutie krásy je potrebné vyjsť zo seba a nájsť zjednotenie s druhými. Spoločne sa radovať, napĺňať sa nádejou, ale aj stáť jeden vedľa druhého vo chvíľach námahy, bolesti a úzkosti. Je to rozmer života, ktorý nadchýna a priťahuje, je to krása.

Iní nám pomáhajú identifikovať sa

Spoločné kráčanie nám pomáha uvedomiť si, kde sa nachádzam a kde sa nachádzame. Iba v stretnutí s druhým človekom môžem skutočne poznať kým som. On mi nastavuje zrkadlo, v ktorom vidím odraz svojich postojov a odhaľujem svoju pravú tvár. V skutočnosti, ako to vyjadril F. Hadjadj, aj blízkosť spoločenstva môžem prežívať iba vtedy, keď mám vedľa seba niekoho, kto denne skúša moju trpezlivosť a kto zároveň pozná moje slabosti. Kto videl, ako sa v mojom kostýme ukazujú trhliny a nedovolí mi, aby som si ho znovu obliekol, lebo by vyšla najavo do očí bijúca faloš. Pozná ma a nepriamo odo mňa žiada, aby som išiel so svojou kožou na trh. (Por. HADJADJ, F. Když je všechno na cestě ke skáze, Brno, 2019, 163.) Bez iných sa nedokážeme identifikovať ani ako osoba a ani ako spoločenstvo.

Kráčať bok po boku a nestáť bokom

Príbeh emauzských učeníkov poznáme. (Por. Lk 24,13-25.) Plní sklamania kráčali bok po boku, až kým sa k ním nepridal Ježiš. Zapálil im srdcia, otvoril oči, spoznali ho pri lámaní chleba a plní radosti a nádeje sa vrátili do Jeruzalema. No možno nie sme ako emauzskí učeníci a viac nás charakterizuje Cirkev, ktorá ostala v Jeruzaleme. Nepohnú sa, sedia plní strachu za zatvorenými dverami, sú statickí. Poznáme to, keď príde za nami „neveriaci človek“, ktorý kdesi v prírode objavil Boha a my ho odbijeme, lebo vraví, že nemá rád Cirkev alebo že neverí v Cirkev. Sú to tie známe výroky: „Pán farár v Boha verím, ale nehovorte mi o Cirkvi“. Spoločníkom na ceste je aj svet okolo nás. Možno tí vo svete kráčajú a my stojíme. Svet určite ide, ale je na mieste pýtať sa, či my nie sme tí, ktorí sedíme. Či nestojíme niekde bokom od behu života, veď už sa hýbať nemusíme, všetko vieme a všetkých poučíme, ako majú kráčať ďalej.

Otázky k dialógu

  • Kde sa na ceste spoločného kráčania nachádzam a kde sa nachádzame? 
  • Kráčam? Ak áno, s kým na tejto ceste počítam a s kým nie?
  • Kráčame? Ak áno, s kým kráčame?
  • S kým nekráčame a mohli by sme?
  • Kto by chcel s nami kráčať a nechali sme ho, či už úmyselne alebo nevedome, bokom?

 

Poznámka

Uvedený text k prvej synodálnej téme „Spoločníci na ceste“ má poslúžiť ako inšpirácia. Pokúsili sme sa priblížiť myšlienky, ktoré nás pri tejto téme oslovili. Dúfame, že Vám pomôžu, no  buďte slobodní a nechajte sa predovšetkým viesť Božím Duchom. Okrem príbehu o emauzských učeníkoch (Lk 24,13-25) môže byť inšpiratívny aj príbeh o uzdravení slepca pri Jerichu (Mk 10,46-52) alebo to, ako píše apoštol Pavol o Tajomnom tele Kristovom (1Kor 12,12-13), no určite to môže byť aj iný úryvok z Písma. Dôležité je počúvať Boha, ak Vás osloví prostredníctvom iného biblického textu alebo myšlienky, nebojte sa to použiť.

Vo Vademéku, ale aj na našej diecéznej internetovej stránke nájdete všetky tématické oblasti k synodálnemu dialógu. Pri každej z nich sú uvedené otázky. Pokojne sa nimi nechajte inšpirovať, ak by ste chceli rozšíriť alebo upraviť okruh tu uvedených otázok.

 

1. téma dialógu „Spoločníci na ceste“ na stiahnutie

Návrat na vrch stránky