Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Slávnosť Božieho Tela s diecéznym biskupom

Vo štvrtok 11. júna 2020, na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec slávnostnú sv. omšu v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Spolu s diecéznym biskupom koncelebroval generálny vikár diecézy, banskobystrickí dekani i ďalší kňazi pôsobiaci na území farností Banská Bystrica – mesto a Banská Bystrica – katedrála.

Diecézny biskup vo svojej homílii vyšiel z nápisu na hroboch poľských vojakov, ktorí sú pochovaní na známom vojenskom cintoríne neďaleko benediktínskeho kláštora na Monte Cassino v Taliansku. Nápis na ich hrobe znie: „Telo zanechali talianskej zemi, srdce poľskej vlasti a dušu Bohu.“ To najdôležitejšie vojaci odovzdali Bohu – svoju dušu. Vložili sa do Božích rúk. Tak ako sa spomenutí vojaci vložili do Božích rúk, Boží Syn sa v Eucharistii vložil do ľudských rúk a tak zostáva medzi nami prítomný.

Biskup zároveň vo svojom príhovore zvýraznil potrebu hodného svätého prijímania – teda prijímanie Eucharistie do čistého a pripraveného srdca. Prijímajúci človek by mal mať Ježišov postoj – postoj pokory poslušnosti. Apeloval tým na situáciu dnešných dní, keď vznikli mnohé protesty proti svätému prijímaniu na ruku. Niektorí presadzujú jeden spôsob, druhí iný. Mons. Chovanec zvýraznil, že dôležité je mať pokorný postoj a byť poslušným autorite Cirkvi. Ak človek prijíma so srdcom, ktoré je pyšné a neposlušné, tak to nie je správne. Ježiš, ktorý sa nám dal za pokrm bol pokorný a poslušný voči vôli Otca.

Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia, ktorá sa konala mimoriadnym spôsobom po jednotlivých bočných oltároch chrámu Panny Márie.

Návrat na vrch stránky