Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

     Už
od prvých storočí bola hudba pevnou súčasťou liturgie a prešla dlhým
historickým vývojom. Každá doba v nej zanechala svoj odtlačok, pričom sa
snažila o pravú umeleckosť a posvätnosť.

     Obdobie
pápeža Gregora Veľkého (590-604) bolo jedným z takýchto dôležitých
historických medzníkov. Tento pápež sa pričinil o reformu liturgickej
hudby, keď dal podnet na zozbieranie a usporiadanie liturgických spevov
rímskej liturgie a určil spôsob ich použitia. Podľa neho bol neskôr
pomenovaný gregoriánsky chorál
jednohlasný latinský vokálny liturgický spev rímskej Cirkvi. Podľa tradície sa
práve Gregor Veľký považuje za zakladateľa scholy cantorum (spevácka škola), profesionálneho speváckeho zboru na
pápežskom dvore, z ktorého sa postupne vyformovala skupina spevákov so špeciálnym
hudobným vzdelaním podobne, ako to bolo u lektorov. Úlohou schóly bolo
hudobne stvárňovať bohoslužby na pápežskom dvore a v štáciových kostoloch.
Schola cantorum v Ríme bola príkladom interpretácie liturgických spevov
svojej doby nielen čo do obsahu, ale aj čo do majstrovstva prednesu.

     Ak sa trochu pozrieme do krátkej histórie
bansko-bystrického seminára počas jeho jestvovania v súčasnej budove
v Badíne, môžeme vidieť, že hneď od jeho presídlenia zo Slovenskej Ľupče
v roku 1993 bola snaha mať v seminári schólu. Jej prvým vedúcim bol
Branislav Koppal a schóla funguje bez prerušenia dodnes. Jej cieľom je prispieť
k väčšej umeleckosti a posvätnosti liturgie ako aj k zachovaniu
gregoriánskeho chorálu, vlastnému spevu rímskej Cirkvi.

     Členovia schóly nie sú žiadnymi školenými spevákmi,
ako to bolo kedysi, no každý z nich má prirodzené spevácke vlohy a hudobný
sluch, ktoré sú v každom vokálnom telese nevyhnutné. Jej repertoár tvoria
z veľkej časti práve gregoriánske spevy, ktoré zaznievajú najčastejšie počas
latinských svätých omší jedenkrát týždenne, ale aj iné liturgické spevy rôznych
štýlových období. Schóla príležitostne hudobne stvárňuje liturgiu aj v jednotlivých
farnostiach Banskobystrickej diecézy.

 

Aktuálny zoznam členov Scholy
cantorum
:

Patrik Hrmo  regens
scholy

Martin Ščúry, Pavol Škovránek, Slavomír Michna, Eduard Bublinec, Antonio Rádi, Michal Sandánus

Návrat na vrch stránky