Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Prihlášky do kňazského seminára za Banskobystrickú diecézu

Štyrmi kľúčovými slovami posolstva pápeža Františka sú: vďačnosť, odvaha, námaha a chvála. Tieto slová a zároveň aj postoj majú sprevádzať všetkých tých, ktorých Pán povolal či už do manželstva alebo na cestu kňazstva, či rehoľného života.

Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu teraz uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2021/ 2022.

Prihlášky sa podávajú do 31. apríla, zaslaním vyplnenej prihlášky (tlačivo ŠEVT) na študijné oddelenie nášho kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese:

www.e-prihlaska.uniba.sk (študijný odbor KT-N).

Termín konania prijímacej skúšky je stanovený na 15. júna 2021 a poplatok za prijímacie konanie je 45,- €.

Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Viac informácii nájdete na stránke Kňazského seminára v Nitre:

www.ksnr.sk alebo na stránke fakulty:

www.frcth.uniba.sk

Mgr. Miroslav Šidlo, vicerektor, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

 

Návrat na vrch stránky