Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Kňazská vysviacka 2020

Tretia tohtoročná júnová sobota (20. 6. 2020) patrila v Banskobystrickej diecéze medzi sviatočné dni. Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v tento deň udelil vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici posvätnný rád presbyterátu trom diakonom – Martinovi Garajovi z farnosti Nová Baňa, Matejovi Izraelovi z farnosti Dobrá Niva a Martinovi Ščúrimu z farnosti Partizánske – mesto.

Spolu s diecéznym biskupom slávnostnú sv. omšu koncelebroval generálny vikár Mons. Branislav Koppal, Mons. Marián Dragúň – rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a desiatky diecéznych i mimo diecéznych kňazov.

Mons. Marián Chovanec v homílii citoval slová z 1465 článku Katechizmu Katolíckej cirkvi – „kňaz je znakom a nástrojom milosrdnej Božej lásky…“ Vo svojom príhovore bližšie špecifikoval spomenuté slová – znak a nástroj. Kňaz je v tomto svete znakom Božej lásky, ktorý sprítomňuje Boha. Hoc môže byť kňaz aj starý alebo nevládny – stále je znakom, znamením Božieho vyvolenia. Má to byť na ňom vidieť. Jeho život má upozorňovať na Boha a Božie veci. Ďalej biskup Chovanec upriamil pozornosť na spojenie nástroj Božej lásky. Svätencom, ale aj prítomným kňazom zvýraznil, že to nie kňazi sú tými, ktorí odpúšťajú, premieňajú svojou vlastnou mocou. Je to Boh, ktorý cez nich odpúšťa, premieňa, posväcuje…

Ako povzbudenie diecézny biskup spomenul historickú udalosť, ktorá sa odohrala 3. februára 1943 na lodi Dorchester, ktorá prevážala vojakov z USA do Európy. Na tejto lodi boli aj štyria kňazi z rôznych kresťanských denominácii. V noci nemecká ponorka vypustila torpédo a zasiahla loď Dorchester, prevážajúcu amerických vojakov. Loď začala klesať ku dnu. Hoci vojenskí kapláni mali najbližšie k záchranným člnom, spoločne sa zhodli, že neodídu, ale budú pomáhať zachraňovať ľudí na palube. Sami pri tejto záchrannej akcii zahynuli. USA si tento odvážny čin štyroch vojenských kaplánov pripomína ako pamätný deň Štyroch nesmrteľných kaplánov. Na príklade štyroch kňazov diecézny biskup povzbudil svätencov k celoživotnej kňazskej i ľudskej obete. „Dnes slávime sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Bohu sa páči čisté a sväté srdce. Mať krásne srdce znamená žiť svoje kresťanské povolanie a, zvlášť v kňazskom živote, obetovať sa tak ako Kristus“, zakončil diecézny biskup.

Na záver svätej omše sa novokňazi poďakovali všetkým, ktorí ich sprevádzali na ceste ku kňazstvu a udelili novokňazské požehnanie svojmu svätiteľovi a všetkým prítomným.

foto: Matej Pirháč

Návrat na vrch stránky