Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

     Dnešná
podoba seminárneho erbu Kňazského seminára sv. Františka Xaverského vznikla na základe spolupráce bohoslovcov
s heraldickým konzultorom Konferencie biskupov Slovenska Ing. Zdenkom
G. Alexym v roku 2010.
Hlavnou súčasťou erbu je trojuhlý ranogotický štít,
štiepený na tri polia. Na erb sa hľadí ako na človeka, jeho pravú stranu vidíme
vľavo a naopak, preto sú strany pri opise akoby vymenené. Taktiež biela
a žltá farba sa vždy opisujú ako zlato a striebro.

     V pravom
hornom poli sa na modrom pozadí pod strieborným polmesiacom nachádza ohnuté strieborné
obrnené rameno. Smerom nahor k zlatej šesťcípej hviezde drží tri preložené
zlaté šípy so striebornými hrotmi a pierkami.

     Cez rameno je navlečený zlatý luk
so striebornou tetivou. Táto figúra je prevzatá z erbu zakladateľa seminára,
ktorý bol založený v roku 1807 druhým banskobystrickým biskupom Gabrielom
Zerdahelyim. Ten pochádzal z prastarého šľachtického rodu z okolia Nitry
a používal rodový erb svojich predkov, ktorí sa vyznamenali v bojoch
proti tureckým nájazdom v stredoveku. Z tohto dôvodu sa v erbe
nachádza hviezda a polmesiac.

     V ľavom
hornom poli sa na modrom pozadí nachádza uprostred striebornej tŕňovej koruny
červené srdce obopäté zlatou tŕňovou korunou. Zo srdca vystupujú smerom nahor
dva prekrývajúce sa zlaté plamene. Táto figúra zobrazuje Božské Srdce Ježišovo
a je prevzatá z erbu biskupa Rudolfa Baláža, ktorý obnovil seminár po štyridsiatich
rokoch od jeho násilného zrušenia komunistickým režimom v roku 1950. Atribút
srdca bol z biskupovho erbu vybraný zámerne kvôli symbolike. Seminár je srdcom
diecézy a taktiež všetci tí, ktorí sa na kňazstvo pripravujú, majú v sebe
túžbu stať sa kňazmi podľa Srdca Ježišovho.

     V centrálnom
a najväčšom striebornom poli je modré písmeno X. Symbolizuje patróna
seminára, ale aj patróna diecézy sv. Františka Xaverského. Jemu je zasvätený
katedrálny chrám i seminárna kaplnka v Badíne.

     Vedľajšou
súčasťou erbu je symbol, ktorý sa udeľuje kňazským seminárom – strieborná
otvorená kniha so zlatou väzbou, ktorá je položená na štíte a nesie písmená
gréckej abecedy alfa a omega. Táto kniha symbolizuje sprostredkovanie
múdrosti, vďaka ktorej spoznávame Boha, ktorý je Alfou a Omegou, začiatkom
a koncom všetkého.

 

     Seminárny erb je spolu s vlajkou a zástavou dôstojným vyjadrením
identity nášho seminára, ale aj všetkých, ktorí v ňom študovali, študujú i budú
študovať.

 

(spracoval Marián Juhaniak)

Návrat na vrch stránky