Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup vysvätil pre diecézu troch nových kňazov

Medzi najvýznamnejšie dni Banskobystrickej diecézy v roku 2021 patrila uplynulá sobota 19. júna, keď diecézny biskup Mons. Marián Chovanec vysvätil v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici pre službu diecézy troch nových kňazov: Martina Mička z farnosti Veľký Krtíš, Michala Sandánusa z farnosti Bzovík a Pavla Škovránka z farnosti Senec.

V úvode svätej omše diecézy biskup povedal, že „sviatosť kňazstva je veľký dar pre vás samotných, vaše rodiny, pre celú Cirkev, pre celú našu krajinu, pre celý svet.“

Vo svojej homílii biskup vyzdvihol postavu svätého Jozefa, keďže formulár svätej omše bol zo Spomienky sv. Jozefa, robotníka. Biskup Chovanec vyzdvihol pre budúcich novokňazov tri dôležité vlastnosti svätého Jozefa: Jozef najskôr uvažoval a potom konal; Jozef nikdy nepodľahol túžbe ukázať sa; Jozef trpezlivo pracoval.

„Najprv si treba uvážiť, čo chcem konať.“ Uvážlivosť sa vyžaduje od človeka, ktorý zastáva nejaký úrad. Vo Svätom písme nikde nie je napísané, že svätý Jozef niečo povedal, ale máme zvýraznené, že uvažoval – podčiarkol biskup Chovanec.

Druhou vlastnosťou sv. Jozefa svätencom diecézny biskup pripomenul dôležitosť odolať pokušeniu ukázať sa. „Jozef veľmi dobre vedel, akú dôležitú úlohu dostal v dejinách spásy… Nechválil sa  s tým… On dokázal odolať pokušeniu ukázať sa… To neznamená, že nepracoval… Čím viac a  trpezlivejšie pracoval, tým menej sa ukazoval. Preto postupne v Cirkvi vychádza na povrch jeho veľkosť…“

Treťou vlastnosťou sv. Jozefa biskup povzbudil svätencov, aby „nerobili len veľké megalomanské akcie, ktoré vyprchajú za hodinu, či jeden deň. V Pánovej vinici treba pracovať trpezlivo a vytrvalo… Božie kráľovstvo je ako rastlina, ktorá pomaličky rastie. Bez trpezlivosti sa v Božom kráľovstve nikde nepohneme.“ Trpezlivá pracovitosť na sebe, trpezlivá pracovitosť v Cirkvi – doplnil biskup.

Na záver svojej homílie biskup spomenul príklad františkánskeho pátra Petra (Otta Pavlíčka), s ktorým je začatý proces svätorečenia. Na príklade tohto kňaza zvýraznil trpezlivú pracovitosť kňaza. Jeho pracovitosť ako sanitára, kňaza, muža modlitby v ťažkých 40-tych a 50-tych rokoch 20. storočia.

„Milí kandidáti kňazstva… Martin, Michal, Pavol. Vybrali ste si sv. Jozefa za formulár dnešnej svätej omše… berte si príklad zo sv. Jozefa, slúžte Ježišovi Kristovi tak verne, tak pokorne, tak vytrvalo ako to robil sv. Jozef.  A potom ten kňazský znak, ktorý bude navždy vtlačený do vašej duše, bude krásne žiariť, bude znakom, príkladom obetavej kňazskej služby v Kristovej cirkvi“ – zakončil svoj príhovor biskup Chovanec.

Na záver svätej omše sa novokňazi poďakovali všetkým, ktorí ich sprevádzali na ceste ku kňazstvu a udelili novokňazské požehnanie svojmu svätiteľovi a všetkým prítomným.

Po kňazskej vysviacke dostali novokňazi svoju pastoračnú dispozíciu, ktorú budú vykonávať: Martin Mičko vo farnosti Prievidza – Zapotôčky, Michal Sandánus vo farnosti Žarnovica, Pavol Škovránek vo farnosti Prievidza – mesto.

Foto: Juraj Brezáni

Návrat na vrch stránky