Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec zveril v Sebechleboch svoju diecézu pod ochranu svätého Jozefa

V piatok 19. marca 2021 diecézny biskup Mons. Marián Chovanec navštívil farnosť Krupinského dekanátu Sebechleby. V Kostole sv. Michala, archanjela, ktorý je diecéznym pútnym miestom k úcte svätého Jozefa spolu s miestnym kňazom vdp. Mgr. Danielom Markovičom slávil Eucharistiu v rámci slávnosti a roka sv. Jozefa.

Počas „streamovanej“ svätej omše sa diecézny biskup prihovoril miestnym veriacim a v živote svätého Jozefa vyzdvihol tri vlastnosti platné aj pre dnešnú dobu – „viera“, „práca“ a „láska“.

Po modlitbe po prijímaní diecézny biskup zveril Banskobystrickú diecézu po ochranu sv. Jozefa a potom požehnal štyri obrazy pre miestnu Kaplnku sv. Jozefa, ktoré namaľovala farníčka zo Sebechlieb.

 

Modlitba zverenia Banskobystrickej diecézy pod ochranu sv. Jozefa:

„Svätý Jozef, verný Máriin ženích a pestún Božieho Syna. Prichádzame
k tebe s dôverou a pod tvoju ochranu zverujeme duchovný život našej diecézy,
našich farností, spoločenstiev, rodín i každého jednotlivca.
Ty si počas svojho pozemského života nehľadal nič iné ako Božiu slávu.
S radosťou si sa odovzdal Spasiteľovi. Mlčal si, modlil si sa, obetoval
i pracoval. Prežíval si ťažkosti i radosti ľudského života a ľudskej rodiny a
miloval si. Ľudia ťa skoro vôbec nepoznali, ale o to viac ťa poznal Ježiš. Jeho
oči so záľubou hľadeli na tvoj skrytý a jednoduchý život, ktorý sa páčil Bohu.

Svätý Jozef, prosíme ťa o pomoc v potrebách našej diecézy.
Zverujeme ti náš náboženský život. Daj, aby naša diecéza a jej farnosti,
komunity, spoločenstvá i rodiny boli miestami nábožnosti a svätosti.
Prosíme ťa za našich kňazov, rehoľníkov, rehoľnice i všetky zasvätené
osoby. Nech príklad tvojho dôverného vzťahu s Božím Synom pomáha
každému z nich neustále budovať hlbší vzťah s Kristom.

Prosíme ťa za naše rodiny. Vypros im u Božieho Syna, o ktorého si sa
s otcovskou láskou staral, aby každá z nich bola spoločenstvom osôb, ktoré
spája láska, obeta a vzájomné odpustenie.

Prosíme ťa za všetkých chorých, trpiacich, opustených i tých, ktorí
s námahou a obetavosťou v dnešnej dobe nastavujú svoje životy. Ty sám si
neraz prežíval ťažkosti života. Nech tvoj trpezlivý a tichý príklad je pre nich
posilou v každodenných námahách a obetách.

Pomáhaj nám všetkým, aby sme neustále, mali pred očami milovaného
Boha. Vypros nám silu, aby sme každý jednotlivo a všetci spoločne bojovali
proti hriechu, zlozvykom a usilovali sa o čnosti. Daj, aby sme sa čoraz viac
snažili o bratskú lásku voči sebe navzájom i voči tým, ktorí nepatria do našej
rodiny alebo tým, ktorí nám niekedy ublížili.

Svätý Jozef, bdej nad nami tak, ako otec nad svojimi deťmi, aby sme
sa stali obrazom Spasiteľa. Vyprosuj nám u Božieho Syna silu kráčať Božími
cestami, čerpať silu z pokladu Božieho slova a Eucharistie.

Vypros nám v tejto
neľahkej životnej a pandemickej dobe Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú
chápavosť, zdravie tela i ducha, nehynúcu nádej a vieru v Božiu dobrotu a
lásku.

A keď nastane posledný deň a hodina nášho pozemského života,
vypros nám spolu so svojou Nevestou, Božou matkou Máriou milosť, aby sme
mohli hľadieť na tvár Božieho Syna po všetky veky vekov.  
 
Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás!

 

Farnosť Sebechleby a farský Kostol sv. Michala, archanjela s pripojenou kaplnkou sv. Jozefa je od r. 1724 strediskom úcty k sv. Jozefovi. Zároveň je strediskom úcty k sv. Jozefovi v Banskobystrickej diecéze.

 

Link na sv. omšu a homíliu diecézneho biskupa: https://www.youtube.com/watch?v=Kh-_dDSMYzg&t=370s

Návrat na vrch stránky