Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec požehnal koledníkov Dobrej noviny

V sobotu 11. decembra 2021 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici konala vysielacia pobožnosť koledníkov Dobrej noviny. Svätú omšu uviedol honorárny kanonik Jozef Repko, ktorý dlhé roky spolupracuje a zastrešuje Dobrú novinu a eRko v rámci Banskobystrickej diecézy. V úvode vyjadril radosť, že 27. ročník tejto koledníckej akcie sa môže konať aj s požehnaním koledníkov, nakoľko v roku 2020 to nebolo možné.

Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec privítal koledníkov, ktorí prišli z farností na území Banskej Bystrice. Vo svojom príhovore zvýraznil, že človek potrebuje dobré správy a dobré zvesti. Zvlášť v tomto čase pandémie. Dobrá novina sa na území Slovenska hlása podľa slov biskupa od 9. storočia už mnoho stoviek rokov.

Biskup Chovanec vo svojom príhovore koledníkom priblížil osobnosti „troch Františkov“  – sv. Františka Assiského, sv. Františka Xaverského a sv. Františka Saleského, ktorí sú patrónmi Dobrej noviny. Svätý František z Assisi, ktorý bol diakonom ako prvý v Európe vytvoril scénu narodenia – jasličky. Sprítomnil tajomstvo narodenia, ktoré sprítomňujú aj koledníci svojimi koledami. Druhým patrónom je sv. František Xaverský, ktorý bol kňazom a veľkým misionárom, ktorý ohlasoval evanjelium v ďalekých krajinách. Aj koledníci svojou službou ohlasujú evanjelium tak ako František Xaverský. Tretím patrónom Dobrej noviny je sv. František Saleský, ktorý bol biskupom. Počas svojho života tento biskup šíril preventívny systém vo výchove. Keď chceme, aby nejaký chlapec konal dobro a nie zlo, musíme mu ho umožniť robiť. Jadrom Františkovho preventívneho systému bolo – robme dobre, aby sme nemali čas robiť menej dobre  alebo zle. Dobrá novina, ktorá sa ohlasuje dokáže predchádzať iné zlé správy – zakončil diecézny biskup.

Po svätej omši biskupovi i prítomným predniesli koledu koledníci z Banskej Bystrice. Na záver sa biskupovi i všetkým zúčastneným poďakoval riaditeľ Dobrej noviny – Daniel Fiala.

Návrat na vrch stránky