Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Banskobystrický biskup Marián Chovanec Banskobystrický diecézny biskup

Mons. ThDr. Marián Chovanec

kontakt: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

email: sekretariat.bb@rcc.sk

 

 

Branislav KoppalGenerálny vikár

Mons. PhLic. Ing. Branislav Koppal, M.A.

email:  generalnyvikar.bb@rcc.sk

 

 

 

 

MartinDado riaditelRiaditeľ biskupského úradu

Mgr. Martin Dado

email:  riaditel.bb@rcc.sk

 

 

 

 

 

 

Kancelárie biskupského úradu

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

Tel:  (048) 47208 00 – Eva Ursínyová – spojovateľ

 

 

Sekretariát diecézneho biskupa

Tajomník diecézneho biskupa

ICLic. Peter Lupták

mobil: 0907 994 100, tel:  048 472 08 29

email: tajomnik.bb@rcc.sk

Sekretárka

Dana Červená

tel:  048 472 08 24,  email:  sekretariat.bb@rcc.sk

 

Sekretariát biskupského úradu

Kancelár

ICLic. Vladimír Václavík

tel:  048 472 08 22

Notárka a administratívna pracovníčka
pre styk s verejnosťou

Mgr. Vladimíra Turčanová

tel:  048 472 08 01, email:  sekretar.bb@rcc.sk

Právne oddelenie

 

JUDr. Marcela Chovanová

tel:  048 472 08 10; email: pravnik.bb@rcc.sk

Ekonomika, financovanie majetku, všeobecná učtáreň

Diecézny ekonóm

Agnesa Balková

(048) 472 08 04
0918 298 621

Ekonómka účtovníčka – vedúca učtárne

tel:  048 472 08 16, email:  uctaren.bb@rcc.sk

Ekon. referentka – pokladník

Dana Králová

tel:  048 472 08 18, email:  pokladna.bb@rcc.sk

Účtovníčka

Alexandra Kováčová

tel: 048 472 08 17, email: uctaren.bb3@rcc.sk

Personálne a mzdové oddelenie

Referentka pre personalistiku a mzdy

Bc. Lenka Tučeková

tel:  048 472 08 12, email:  mzdove.bb@rcc.sk

Údržba

Daniel Štupák

tel:  048 472 08 14, mobil:  0918 475 584

Projekty a granty

Projektový koordinátor

Ing. Ján Gyulai

tel:  048 472 08 13, email:  granty.bb@rcc.sk

Diecézny archív

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského

Banská 28

976 32 Badín

Archivár

Mgr. Erika Maliniaková, PhD.

mobil:  0918 862 509, email: archiv2.bb@rcc.sk

Návrat na vrch stránky