Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

XI. diecézny biskup

 

1904 – 1919

 

roky života (1848 – 1935)

 

vymenovaný 6. apríla 1904, pápežom Piom X. potvrdený 6. júla 1904

 

po tom, ako ho vláda v roku 1919 vykázala do Maďarska, viedli diecézu dva roky kapitulný vikár Jozef Gürtler a neskôr Ján Kohút.

Wolfgang Rillhammer sa narodil v marci 1848 v Chisinev – Kris dnes v Rumunsku, vtedy v Sedmohradsku. Počas štúdií v Pešti si pomaďarčil meno, tu získal aj doktorát z teológie. Bol vysvätený na kňaza pre službu Diecézy vo Veľkom Varadíne.

V deviatom roku kňazstva bol vymenovaný za rektora Kňazského seminára vo Veľkom Varadíne, neskôr bol menovaný za tamojšieho pomocného biskupa a biskupskú vysviacku prijal 25. januára 1902.

Na banskobystrického diecézneho biskupa ho František Jozef I. menoval o dva roky, následne pápež Pius X. ho potvrdil a slávnostné prevzatie biskupského úradu v Banskej Bystrici bolo 29. septembra 1904.

Banskobystrickú diecézu viedol aj v ťažkých rokoch prvej svetovej vojny. Biskup Wolfgang podporoval snahy pápeža Benedikta XV., ktorý nariadil modlitby za mier a nemalé prostriedky ako biskup vynakladal na charitu a dobročinné účely. Do praxe uvádzal nariadenie pápeža Pia X. o častom svätom prijímaní a skorom prvom prijímaní detí.

Administratívu vo farnostiach a v biskupskej kúrii nariadil viesť v maďarčine. Národnostne orientovaní kňazi v diecéze protestovali.

Biskup presadil v diecéznom liturgickom direktóriu presunutie Sviatku sv. Cyrila a Metoda zo sláveného 5. júla na 7. júl. Proti tomu sa postavil farár v Selciach, František Šujanský.

Keď farár Šujanský 20. mája 1907 zomrel, kanonici banskobystrickej kapituly sa ho báli pochovať, aby nedali príležitosť manifestáciám. Nakoniec ho pochoval farár v Banskej Bystrici Ján Kohút.

Biskup na birmovné cesty chodil v sprievode žandárov.

Po vzniku prvej Československej republiky bol biskup Radnai niekoľko týždňov internovaný, vo vianočnom obežníku v roku 1918 totiž neuznal vznik novej republiky. Vláda ho vykázala do Maďarska 25. marca 1919. Do svojej smrti žil v utiahnutosti ako hosť vesprémskeho biskupa v biskupskom kaštieli v Sümegu. Tu zomrel 14. októbra 1935.

viac v knihe Banskobystrické biskupstvo. Cestou cirkvi je človek…

 

 

Návrat na vrch stránky