Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

XIV. diecézny biskup

1973 – 1990
roky života (1910 – 2003)
menovaný 24. januára 1973
v deň prijatia jeho abdikácie z dôvodu veku bol menovaný nový biskup pre diecézu.

erb biskupa Feranca

V Pobedíme pri Piešťanoch sa 13. marca 1910 narodil Jozef Feranec, syn v roľníckej rodine. Po maturite nastúpil do Kňazského seminára v Banskej Bystrici, kde ho neskôr v seminárnej kaplnke vysvätil za kňaza biskup Marián Blaha. Po prvých pastoračných miestach absolvoval profesorské skúšky a od roku 1938 vyučoval náboženstvo a latinčinu na Gymnáziu vo Zvolene.

Keď potom vo Zvolene pôsobil ako dekan, zaslúžil sa o postavenie novej farskej budovy. Ako šéfredaktor viedol diecézny časopis Náš priateľ, viedol katolícky skauting, telovýchovný spolok Orol i divadelné združenie Detvan. V roku 1950 ho internovali v kňazskom tábore v Močenku, na dva roky.

24. januára 1973 ho pápež Pavol VI. vymenoval na banskobystrického biskupa. Biskupskú vysviacku prijal z rúk kardinála Agostina Casaroli dňa 3. marca 1973 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.

Diecéza v ňom získala až po dvadsiatichtroch rokoch opäť biskupa, posledným dočasným ordinárom bol František Haspra. Biskup Feranec viedol diecézu v totalitných rokoch, bojoval s nedostatkom kňazov a uvádzal do praxe závery II. Vatikánskeho koncilu v štátom obmedzovanej forme.

Pápež Ján Pavol II. prijal jeho abdikáciu 14. februára 1990, v jeho 80. roku života a v ten deň vymenoval nového banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Jozef Feranec zostal na odpočinku v biskupskom úrade až do posledného dňa pozemskej púte. Zosnul 3. mája 2003. Odpočíva v rodnej obci v Pobedíme.

viac v knihe Banskobystrické biskupstvo. Cestou cirkvi je človek…

 

 

 

Návrat na vrch stránky