Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

IV. diecézny biskup

1823 – 1843

Jozef Jakub Belánsky (iné varianty mena Belanský, Belánszky, resp. v rodnej matrike Bellansky), zeman (20. jún 1769 Kysucké Nové Mesto – 8. január 1843 Žiar nad Hronom)

menovaný panovníkom 4. marca 1823

Jozef Belánsky pochádza zo zemianskeho rodu s prídomkom z Belej a Horného Lieskovca (maď. bélai és felsőliszkói). Narodil sa v Kysuckom Novom Meste. Pri krste dostal mená Jakub, jeho otec bol Ondrej Belánsky a matka Anna rod. Sidorová. Študoval na gymnáziu v Pešti a v Budíne. Filozofiu a teologické štúdiá dokončil v Pätikostolí a vo Vacove. Za kňaza ho vysvätili 12. augusta 1792. Počas pôsobenia vo Vacovskej diecéze bol suplujúci profesor biblického štúdia, profesor kanonického práva i rektor seminára. Postupne získaval viacero hodností: 1802 vacovský kanonik, 1808 titulárny opát báth-monostorský, 13. októbra 1820 veľprepošt katedrálnej kapituly v Nitre.

erb biskupa Belánskeho

Na banskobystrického biskupa ho menoval panovník František II. dňa 4. marca 1823. Po potvrdení pápežom 24. novembra 1823 ho prímas Alexander Radnay 8. februára 1824 v Budíne vysvätil za biskupa a slávnostne prevzal úrad diecézneho biskupa v Banskej Bystrici dňa 27. apríla 1824.

Po vysviacke sa musel na krajinských snemovaniach zdržovať vo Viedni a v Pešti, preto načas spravoval diecézu prostredníctvom generálneho vikára.

V priebehu roku 1829 dokončil vizitácie farností, ktoré nestihol jeho predchodca. Väčšinu diecéznych inštitúcií pre veľkú chudobu zverenej diecézy vydržiaval zo svojich prostriedkov.

V Banskej Bystrici zriadil prvú materskú školu v Hornom Uhorsku, kde sa vychovávateľky starali o deti od dvoch do šesť rokov. Pre chudobných rodičov detí založil fundáciu na podporu poplatkov za deti.

Pre chudobných a opustených kňazov kúpil dom v Starých Horách, dozeral na ich opateru, podporoval slovenských chudobných študentov v Pešti a vo Viedni, podporoval starobinec v Kremnici.

Tretinu svojej pozostalosti určil na zväčšenie a reštaurovanie katedrálneho chrámu.

Podporoval literárne snahy slovenských katolíckych kňazov – s jeho podporou napríklad vyšli štyri zväzky Básní Jána Hollého v Budíne v rokoch 1841 a 1842.

Zomrel 4. januára 1843 v Žiari nad Hronom, pochovaný je v biskupskej krypte v Žiari nad Hronom.

Po jeho smrti 2 roky diecézu spravoval veľprepošt Juraj Budatínsky.

Zdroj: Banskobystrické biskupstvo. Cestou cirkvi je človek; wikipedia.org

 

Návrat na vrch stránky