Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

IX. diecézny biskup

1887 – 1893

roky života (1824 – 1911)

vymenovaný panovníkom 8. novembra 1869, potvrdený pápežom 17. marca 1887

Po jeho menovaní na Nitrianskeho biskupa a rozlúčke, uplynulo 7 mesiacov a nastúpil nový biskup.

Imrich Bende sa narodil v maďarskom Báji v roku 1824. Teologické štúdiá ukončil doktorátom na Pazmáneu vo Viedni a vysvätili ho za kňaza pre Kaločskú arcidiecézu. Okrem iného bol i profesorom a prefektom v Kňazskom seminári v Kaloči.

Dňa 8. novembra 1869 ho panovník František Jozef I. vymenoval za banskobystrického biskupa (pozn.: bolo to 4 mesiace po smrti biskupa Štefana Moysesa, následne prišli menovania na banskobystrického biskupa pre Žigmunda Szuppana a biskupa Ipolyi – Stummera).

Menovanie na banskobystrického biskupa pre Bendeho potvrdil o necelých 8 rokov pápež Lev XIII. dňa 17. marca 1887. Biskupskú vysviacku mu udelil arcibiskup a prímas Ján Szimor v Ostrihome dňa 24. apríla 1887. Slávnostné uvedenie do úradu bolo v banskobystrickom Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie dňa 24. mája 1887.

erb biskupa Bendeho

Biskup Bende bol vzdelaný, zároveň ako človek oddaný monarchii a presadzoval protinárodnostnú politiku režimu – maďarizáciu. V národnostne cudzom i nábožensky problematickom prostredí Banskobystrickej diecézy mal spočiatku pomerne ťažkú situáciu.

Usiloval sa v duchu encykliky pápeža Leva XIII. s názvom Rerum novarum o duchovné i materiálne povznesenie diecézy.

Biskup Imrich odporúčal veriacim spoločnú modlitbu ruženca, v chrámoch vedenú kňazom, i v rodinách, a propagoval zakladanie ružencových spolkov. Vďaka jeho snahám sa finančne zlepšila situácia kňazov,  obzvlášť tá žalostná u kňazov v horských farnostiach. Nariadil vo farnostiach vykonať súpis najchudobnejších veriacich, aby títo raz do roka mohli dostať finančnú podporu z biskupských fondov.

Biskup Bende pozorne sledoval aj pokračujúce štúdiá nadaného kňaza Jozefa Murgaša v Maliarskej akadémii v Mníchove, objednal si u neho obrazy pre biskupskú rezidenciu i pre Kostol sv. Alžbety na Dolnej ulici v Banskej Bystrici.

Kňazov nabádal, aby sprevádzali chudobných priemyselných robotníkov, aby títo pre svoje podmienky neodpadávali od cirkvi prípadne nepropagovali „marxistické bludy“.

Imrich Bende sa po menovaní na Nitrianskeho biskupa rozlúčil s Banskobystrickou diecézou pastierskym listom z 20. februára 1893. Pochovaný je v krypte Nitrianskej katedrály.

viac v knihe Banskobystrické biskupstvo. Cestou cirkvi je človek…

Návrat na vrch stránky